Column Jaap Huibers


Column 14 december 2014 – De kerstroos en december-eenzaamheid.

Goedemorgen luisteraars,

 

December…misschien wel de drukste, de gezelligste, de duurste, maar ook de eenzaamste, de helemaal alleen-zijn maand van het jaar. Wonderlijke maand, december. Een maand van uitersten. Over die decemberdrukte ga ik het van daag niet hebben. Dat ligt voor het grootste deel aan jezelf. December als duurste maand, dat komt vandaag ook niet ter sprake, want met heel erg weinig, kan een mens, diep in zijn hart soms gelukkiger zijn dan met alle blabla vertoon en lux, waarin sommige mensen gedurende die december-feesten-maand menen te moeten zwelgen. Wist u overigens, dat uit steeds meer onderzoeken blijkt, dat soberheid, regelmaat en gelijkmatigheid wat betreft het dagelijks leven, de beste manier is om gezond te blijven en je levensjaren wat gunstig te stemmen? Over die gezelligheid van sinterklaas, kerst en oud/nieuwjaar ga ik het ook niet hebben. Gezelligheid is dikwijls zo flinterdun, zo vluchtig, vaak zo ‘opgefokt’. In  veel decembergezelligheid ontbreekt niet zelden de echtheid, die oprecht gevoelde en gemeende medemenselijkheid. Er zit in die decembergezelligheid dikwijls veel ego-manifestatie-drift!

Waar wil ik het dan over hebben? Tja, over die twee laatst genoemde decemberkarakteristieken: eenzaamheid en dat helemaal alleen-zijn-gevoel en beleven. Voor veel meer mensen dan u wellicht weet is de decembermaand een kwelling, een diep trieste maand. Met name ook veel oudere mensen kunnen hier erg onder gebukt gaan, ja, er zelfs onder lijden. Er zijn veel mensen die de decembermaand maar heel stil, in de duisternis van die decemberdagen doorbrengen.Vanuit de christelijke kerken is daar beslist enige aandacht voor en vanuit dat stoere Leger des Heil, vanuit bepaalde opvangcentra beslist wat extra aandacht, begeleiding, een banketkransje, een bloemstukje, een kleine attentie, wat zeer goed gemeende woorden. Allemaal zeer prijzenswaardig, maar…het lost in wezen niet zo erg veel op. De pijn bij die decembereenzamen en de mensen die dan even het ‘levenslicht’ niet in hun ziel ervaren, die pijn zit heel diep, ja, helemaal van binnen. Als je echt aandachtig met de ‘december-eenzamen’ praat, ontdek je dat ze psychisch neigen naar een heel zwaarmoedige stemming, naar hypochondrie, eigenlijk geen echte interessen meer kunnen opbrengen voor wat dan ook, meestal heel stil worden, weinig meer zeggen, wat gedachteloos worden en dat alles om door die donkere decembermaand heen te kunnen komen.

Maar dan….Hoe onwaarschijnlijk geniaal is de natuur, alles wat in die natuur leeft en groeit. Ooit, lang geleden heeft men een bepaalde plant de naam Kerstroos gegeven. In  het Latijn heet de plant Helleboris niger. (Let wel het is een geheel andere plant dan de bekende Kerstster, met die rode bladeren boven in de plant). De Kerstroos, een heel wonderlijke plant, want het is een de zeer weinige planten die nu juist rond kerst, jawel, in bloei staat. Dat is heel vreemd en gaat eigenlijk een beetje tegen alle normen en regels in, want planten bloeien in het voorjaar, de zomer en enkele aan het begin van de herfst. Een plant die nu juist rond kerst begint te bloeien…In zo’n plant moet toch wel een heel bijzondere energie tot ontwikkeling zijn gekomen. Een plant die gaat bloeien als alle andere planten zich hebben teruggetrokken, in hun wortels overleven in die koude wintertijd. De kerstroos, de Helleboris niger is weliswaar een nogal giftige plant, maar als je de sappen van deze plant zeer sterk verdunt, zeg maar, er een homeopathische potentie van maakt, dan blijkt er geen b eter middel tegen eenzaamheid, alleen-zijn-gevoelens, zwaarmoedigheid, zwaktetoestanden omdat de energie er even uit is, te zijn dan de Kerstroos. En dat wist men honderden jaren geleden al, want in een oud kruidenboek uit 1554 wordt deze kwaliteit van de Helleboris niger reeds beschreven. Tegen de “december-eenzamen’ en stillen-in-den-landen, omdat het duister van binnen wat overheerst, zou ik willen zeggen: koop eens zo’n kerstroos, de Helleboris niger, zet die voor jou zichtbaar in je tuin of op je balkom, en bestel bij de apotheek een flesje Helleboris niger D4 of D6 en neem daar gedurende die december dagen eens 1 keer daags 15 tot 20 druppels van (op iets water). De zon gaat er in december echt niet van schijnen, luisteraars, dat besef ik ook wel, maar het maakt die december donkerte dikwijls wel iets dragelijker, zoals al vele jaren met dit homeopathische middel bewezen en gebleken is. Vertrouw in dat unieke geheim van de kerstroos. Wellicht beter, dan je over te geven aan die m.i. mensonterende antidepressiva-pillen van de moderne robot farmacie en geneeskunde. En onthoudt ook: alle kracht, ook in de donkere decembermaand, wordt toch altijd weer uit zwakheid geboren…

Vanuit veel compassie met u alles, graag weer tot de volgende week.

© 2014, Jaap Huibers, Amerongen.

RTV Utrecht

Kerstavond en eerste Kerstdag: Nieuwe Philharmonie
De Utrechtse kerstconcerttraditie is in 2012 gestart en is niet meer weg te denken. Dit jaar op Kerstavond het Concert Messiah van de NPU/MediaFris en op Kerstdag het Slotconcert Festival Oude Muziek door de NPU. Kijk op: www.nputrecht.nl


-advertentie-RTV Utrecht

Vermiste Dieren
Dieren zijn een belangrijk onderdeel van een huishouden en als het huisdier vermist is geeft dat veel verdriet. RTV Utrecht wil graag een bijdrage leveren aan het terugvinden van vermiste huisdieren.

lees verder »


RTV Utrecht

Evenement aanmelden op RTV Utrecht
Iedereen die een evenement (of iets anders voor publiek) in onze provincie organiseert, kan die uploaden in de evenementenagenda op onze website. Meld hier uw evenement aan en deze verschijnt in onze rubriek "agendatips".

lees verder »

-advertentie2-(inter)nationaal nieuws


Nieuws uit andere regio's-advertentie-