Column Jaap Huibers


Pinksteren, geestkracht, bloedsomloop en de Rozemarijn.

Goedemorgen luisteraars,

 

Vandaag is het Pinksteren. Evenals kerst, Pasen en hemelvaartdag, zo’n oud christelijk feest waar we een dagje vrij aan overhouden, zonder in veel gevallen nog te beseffen wat de oorspronkelijke betekenis en zin van die christelijke gedenkdagen eigenlijk inhoudt. Pinksteren is volgens de oorspronkelijk christelijke traditie het moment waarop wordt beleefd, dat de Geest, ja, zelfs de Heilige Geest, tot in de harten van de mensen komt. In het aloude verhaal in het Nieuwe testament van de bijbel, dragen de apostelen op die allereerste pinksterdag tongen als van vuur op hun hoofd en spreken zeer begeesterd in ‘alle talen’. Nu moeten we ons realiseren, in weerwil van hedendaagse wetenschappelijke opvattingen, dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen het begrip ziel en het begrip geest. Psychologen, psychiaters en andersoortig protocollaire wetenschappelijk gevormde bedrijfsuitvoerders hebben deze beide begrippen, dus ziel en geest, allemaal op een hoop proberen te gooien. Maar als je je langdurig verdiept in al die oude literatuur en overleveringen, dan wordt al ras duidelijk, dat de ziel te maken heeft met wat we nu de ‘psychologie’ van de mens noemen. De menselijke psyche wordt eigenlijk bepaald en gevormd door de functies van de hersenen en de stofjes die daarbij een essentiële rol spelen. Met de Geest is dat anders. Dat is een soort energetische ‘vuurkracht’., een fenomeen dat je ‘zomaar’ kan overkomen. Echt enthousiasme is bijvoorbeeld zo’n uiting en beleven van de ‘geest’. Ons woord enthousiasme stamt uit het Grieks, namelijk van het woord enthousiazein, dat ‘van de goeden bezeten zijn’, geestvervoering, betekent. Een enthousiast mens, dus een mens die geestelijk ‘doorvuurd’ is, kan tot bijzondere dingen komen. Zo iemand is geen lauw, of aankijkend iemand, als wel een mens die het geestesvuur in zichzelf ervaart. De Geest is van groot belang voor onze gezondheid, want ik ben de mening toegedaan, dat juist dat geestkracht-element ons bloed doorvuurt, stromend houdt en van warmte voorziet. We zeggen immers niet zomaar, als iemands bloed  ophoudt te stromen: hij gaf de...geest.

Geestkracht en gezondheid... In het plantenrijk bestaat een plant die veel ‘vuur’, veel geestkracht in ons wezen kan activeren. Dat is de aloude Rozemarijn (in het Latijn: Rosmarinus officinalis) Rozemarijn bezit in haar smalle, wat taaie blaadjes, erg veel etherische olie die de bloedsomloop sterk kan stimuleren. Daarom mag een zwangere vrouw nooit Rozemarijn gebruiken , omdat de doorbloeding van de baarmoeder zodanig heftig geactiveerd kan worden, dat een miskraam het gevolg zou kunnen zijn. Maar mensen die wat ‘lauw van geest’ zijn, dikwijls ook koude handen en voeten hebben, kortom een bloedomloop die wat traag is en niet erg doorvuurd, daar werkt rozemarijn tinctuur als een echt tonicum. Ook bij een te lage bloeddruk kan je iets goeds verwachten van Rozemarijn gebruik. Let wel: gebruik nooit de etherische olie van Rozemarijn inwendig. Dat werkt veel en veel te sterk. Wel kan de Rozemarijntinctuur worden gebruikt.

Rozemarijn is in die zin een echt pinksterkruid. Vuurkracht, activering van de warmteprocessen in het lichaam en het ‘aanvuren’ van de bloedsomloop. Bij de oude Grieken en Romeinen werd de Rozemarijn ook hoog in ere gehouden ter bestrijding van de koude, negatieve krachten. De Romeinse filosoof, natuuronderzoeker en plantenkenner Plinius zegt in een van zijn beschouwingen: wie dagelijks Rozemarijn gebruikt hoeft weinig angst te hebben voor het ontstaan van het ‘koude vlees’. Met het koude vlees werd in die tijd o.a. een kankergezwel bedoeld.

Kortom, Pinksteren, feest van de Geest, van het vuur, van het enthousiasme zonder allerlei ‘vooraf bedenkingen’ of het allemaal wel kan en/of veilig is...Erg gezond voor lichaam en ziel, en  die aloude Rozemarijn helpt ons, als de geest niet zo goed en zinvol gestalte kan krijgen in een te lauw, te preuts en weinig doorbloed lichaam.

Ik wens u geestrijke pinksterdagen en probeer ook een beetje te beseffen: De Geest van hierboven is echt iets anders dan  de psyche van hier beneden...

Luisteraars, graag weer tot de volgende week.

© 2015, Jaap Huibers, Amerongen.

Radio M Utrecht

Win een privéconcert van Wolter Kroes
Het radioprogramma Aan Tafel! geeft weer exclusieve prijzen weg! Een privéconcert van Wolter Kroes. Een Radio M Utrecht luisteraar mag samen met negen vrienden naar de studio komen en genieten van een intiem concert.

lees verder »
-advertentie-RTV Utrecht

DocU: De G van Hockey
Een portret van twee vrolijke, levenslustige, geestelijke beperkte jongens, Robbie en Jannick, die met hun eveneens goedlachse teamgenoten van het G team van Amersfoort toewerken naar de wedstrijd tegen het G team van Almere.


RTV Utrecht

Dinsdag: Westbroek!
Het kan érg lekker zijn, maar er zitten ook veel nadelen aan. Henk gaat zelf Utrechtse jenever stoken en ervaart hoe het is om dronken achter het stuur te zitten.

lees verder »-advertentie2-
Nieuws uit andere regio's


(inter)nationaal nieuws
-advertentie-