RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Social op de Bakermat


Plaats

SOESTERBERG

Datum

maandag 1 juli 2019

Beschrijving

Op 1 juli a.s. wordt de jaarlijkse verjaardag van de KLu gevierd. Naast de officiële vieringen op zowel de KLu-onderdelen als bij het Monument op de voormalige vliegbasis Soesterberg, wordt op laatstgenoemde locatie sinds enkele jaren een jonge traditie gevierd. Dit jaar wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar een kleinschalige, informele, bijeenkomst gehouden voor en door post-actieve luchtmachters: de 'Social op de Bakermat 2019'.

De afgelopen drie jaar kon door de organisatie, bestaande uit vijf oud-Soesterberg medewerkers, met een goed gevoel worden teruggekeken op deze bijeenkomsten. Begonnen met een ‘Social on the Runway ‘ werd letterlijk op de oude hoofdbaan 09-27 de bijeenkomst gehouden waarbij vorig jaar zelfs een kleine 100 oud-medewerkers aanwezig waren. Vele herinneringen en anekdotes werden uitgewisseld op deze bijzondere locatie.Zelfs het Soesterberg-lied mocht niet ontbreken! Overigens werd en wordt om de kosten tot het absolute minimum te houden een ieder verzocht zelf hapjes, snacks en drankjes mee te nemen.

Ook dit jaar wordt deze social weer georganiseerd waarbij in goed overleg met de huidige eigenaar van de voormalige vliegbasis, het Utrechts Landschap, het evenement kan plaatsvinden. Wel zullen we vanaf dit jaar naar een andere locatie op de Bakermat moeten
uitwijken: Shelter 611 in de voormalige ‘Mid-West area’, speciaal ingericht voor evenementen. De naam is dan ook om praktische redenen aangepast naar “Social op de Bakermat” waarbij uiteraard de opzet ongewijzigd blijft: Oud-Soesterbergers die elkaar op informele wijze elkaar weer ontmoeten op de Bakermat.

Datum/tijd: Maandag 1 juli 2019 van 1400 – 1800 uur. Locatie: Shelter 611 (voormalige Mid-West Area te bereiken via de Hertenlaan, Huis ter Heide (westkant vml. vliegbasis).

Toegangsprijzen

N.v.t. Wel graag aanmelding via de Facebook-pagina en alleen voor (oud) Defensiepersoneel welke op Vliegbasis Soesterberg hebben gewerkt.

Website

Facebook Pagina ?De Bakermat? Groep van oud medewerkers van de Vliegbasis Soesterberg?


Organisatie

Philip Whittle

Hertenlaan, Den Dolder

3734CE  SOESTERBERG

Website: Facebook Pagina ?De Bakermat? Groep van oud medewerkers van de Vliegbasis Soesterberg?
Agendatips