RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Stadsdebat: hoe sociaal is de stad Utrecht?


Stadsdebat: hoe sociaal is de stad Utrecht?

Plaats

UTRECHT

Datum

maandag 14 oktober 2019

Beschrijving

Debat met als gast wethouder Linda Voortman georganiseerd door Lokaal FNV Utrecht-Midden.
Inloop: 17.30 uur, start: 18.00 uur einde 20.00 uur

Toelichting: Elke twee jaar verricht de FNV een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten in Nederland: de ‘Lokale Monitor’ over de onderwerpen Werk, Inkomen en Zorg. Aan het dit jaar verschenen rapport over het jaar 2018 heeft ook de gemeente Utrecht deelgenomen. Daarom willen wij de resultaten graag met elkaar en de Utrechtse wethouder bespreken. Het gaat hierbij vooral om de uitvoering van de Participatiewet. Aan de orde komen vragen zoals:
- Hoe helpt de gemeente bijstandsgerechtigden aan een echte baan?
- Wat doet de gemeente voor werkzoekenden met een handicap?
- Hoe sociaal is het minima- en armoedebeleid?
- FNV bepleit inzet sociaal ontwikkelbedrijf, een SW-bedrijf dat beter in staat is om mensen met een beperking in een veilige omgeving aan het werk te helpen. Hoe staat het daarmee in Utrecht?

Programma:
- Presentatie uitkomsten FNV-rapport Lokale Monitor 2018
- Presentatie resultaten gemeentelijk beleid in onze gemeente Utrecht
- Commentaar FNV en belanghebbenden op deze uitkomsten
- Reacties en debat met de aanwezigen
- Hoe houden we vinger aan de pols in de komende tijd?


Website

Lokaal FNV Utrecht-Midden


Organisatie

Varrolaan 100
3584BW  UTRECHT
Website: Lokaal FNV Utrecht-Midden
Agendatips

 Heeft u een agendatip? Gebruik het formulier om uw agendatip te plaatsen.