RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Training Dialoog begeleiden

Media, letteren, lezing, informatieve bijeenkomst


Training Dialoog begeleiden

Plaats

Utrecht

Datum

maandag 14 juni 2021

Samenvatting

Wil je zelf een online dialoog begeleiden? Schrijf je dan in voor deze Training online dialoog begeleiden en bekijk van te voren de instructievideo.

Beschrijving

Wil je zelf een online dialoog begeleiden? Meer weten over de waarderende dialoogmethodiek, de opbouw van een dialoogbijeenkomst, de fasen van een gesprek en oefenen met het online begeleiden van dialooggroepen? Schrijf je dan in voor deze Training online dialoog begeleiden en bekijk van te voren de instructievideo. De training vindt plaats via Zoom.

In de instructievideo maak je kennis met de achtergrond en principes van de dialoog en staan we stil bij de structuur, dialoogstappen en de kunst van het begeleiden van een dialoogtafel. Aanmelden kan via de rode knop.

Eerst zelf ervaren
De werking van een dialoog moet je eerst ervaren: hoe de principes en fasen werken, wat het brengt en oplevert. We gaan er dan ook vanuit dat je eerst aan verschillende (online) dialogen hebt deelgenomen.

Online instructievideo dialoogtraining
In de instructievideo komen de volgende zaken aan bod:

Online vaardigheden dialoogbegeleider
Waarderend onderzoek dialoogervaringen: wat is/maakt een goede dialoogbegeleider?
Basisprincipes van de waarderende dialoogmethode (Appreciative Inquiry)
De kunst van het luisteren en waarderend vragen
De verschillende fasen: 1) kennismaken, 2) ervaringen uitwisselen, 3) verlangens delen en 4) doen.
In de online zoomsessie oefenen met het online begeleiden van een dialooggroep

Wie zijn de trainers
De training wordt verzorgd door ervaren dialoogbegeleiders en trainers die verbonden zijn aan Utrecht in Dialoog. Mensen met passie voor dialoog en brede ervaring in het luisteren, begeleiden van dialogen en het verzorgen van trainingen voor Utrecht in Dialoog.

Wilma de Buck verzorgt leergangen, trainingen en workshops voor dialoogcoördinatoren en dialoogbegeleiders rond verschillende thema’s en vraagstukken. Wilma de Buck begeleidt luisteronderzoek, dialoogontwerp en de programmering van Utrecht in Dialoog.

Joop Kools verzorgt verschillende trainingen voor dialoogbegeleiders, begeleidt oefengroepen en het maandelijkse Dialooghuis, iedere eerste woensdagavond van de maand. Joop Kools geeft ook filosofieles in het hoger onderwijs, begeleidt moreel beraad en socratische gesprekken.

Gigi Dingler faciliteert meer dan tien jaar groepsgesprekken waarin deelnemers uiteenlopende thema’s op dialogische wijze onderzoeken. Op het maatschappelijke, zakelijke en persoonlijke vlak. Gigi verzorgt onder meer een dialoogserie rond sexualiteit, trainingen kinderdialoog & jongerendialoog.

En dan….?
Na de basistraining kun je oefenen en praktijkervaring opdoen. Je kunt in het Dialooghuis een thema uitproberen, of oefenen als voorbereiding op een dialoogbijeenkomst. Of bijzondere (online) vormen verkennen met ervaren dialoogbegeleiders.

Je kunt een online dialoog ook eerst samen met meer een ervaren dialoogbegeleider begeleiden.

Bekijk hier de mogelijkheden om dialogen te begeleiden >>>

Kosten
150 euro voor deelnemers vanuit organisaties. 50 euro voor vrijwilligers. 10 Euro voor studenten en met U-Pas. Graag overmaken op NL43 INGB 0007 6336 31 t.n.v. Stichting Utrecht in Dialoog o.v.v. Online Dialoogtraining.

Wil je op een andere manier betalen, een tegenprestatie leveren? Mail naar info@utrechtindialoog.nl.

Toegangsprijzen
Organisatie & locatie

Maliebaan 45
3581CD  Utrecht
website »

Openingstijden: 19.00 tot 21.30
Agendatips

 Heeft u een agendatip? Gebruik het formulier om uw agendatip te plaatsen.
Na de zomer of in de zomer 2021 nog een keer. Joep Beliën

Na de zomer of in de zomer 2021 nog een keer. Joep Beliën

Optreden...