"IGZ houdt geen toezicht op Veilig Thuis"

© ANP
UTRECHT - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) houdt onvoldoende toezicht op Veilig Thuis Utrecht. Dat beweert een vader die ten onrechte is beschuldigd van kindermishandeling.
De man die anoniem wil blijven kwam in een vechtscheiding terecht. Hij zegt: "Ik werd vals beschuldigd via Veilig Thuis. Mijn dochter was net geboren. Door hun toedoen hebben mijn dochter en ik 4 jaar lang geen normale band kunnen opbouwen."
De man bedient zich van het pseudoniem Vincent. Hij kreeg te maken met Veilig Thuis Utrecht, maar legde zich niet neer bij de beschuldigingen. Hij voerde klachtenprocedures, meldde zich bij de Nationale Ombudsman, deed aangifte bij de politie en voerde diverse rechtszaken.
Over de rol van Veilig Thuis Utrecht is hij helder: "Die werken escalerend en stigmatiserend. Daarnaast zijn ze partijdig en ouderverstotend. Dat vinden klachtencommissies van Veilig Thuis en de Raad voor de kinderbescherming, en ik deel hun mening. Ook rechters oordeelden dat alle aantijgingen van Veilig Thuis onbewezen waren. Helaas worden mijn dochter en ik er nog steeds door achtervolgd. Recent nog wilde een vertrouwensarts van Veilig Thuis weer doorgaan met de oude beschuldigingen."

TIENTALLEN KLACHTEN

Vincent is niet de enige die klachten heeft over Veilig Thuis. Bij RTV Utrecht zijn inmiddels tientallen mails binnengekomen. In Utrecht is D66-wethouder Victor Everhardt verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hij stelt zich op het standpunt dat hij geen toezicht hoeft te houden op Veilig Thuis Utrecht. Hij meent dat die taak wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg. Vincent is het daar niet mee eens, want de jeugdzorg valt onder de gemeente. Bovendien sluit de inspectie zich af voor ernstige signalen van ouders, vindt Vincent.
Vincent heeft zich vaak tot de IGZ gewend en gemeld dat hij klachten heeft over het functioneren van Veilig Thuis. "Steeds hoorde ik weer van IGZ dat ik een individueel geval ben en dat ze daar niet op ingaan. Uit stukken van het ministerie bleek echter anders. Ze bleken de werkwijze van Veilig Thuis toe te dekken."

AANHOUDENDE ZORGEN

De Nationale Ombudsman stuurde een brief naar de IGZ. Daarin zeggen ze: "De Nationale Ombudsman is al enige tijd betrokken bij deze zaak. Wij hebben onze aanhoudende zorgen over de aanpak ervan. Recente gebeurtenissen, passend in een reeks van voorvallen, doen bij ons de vraag rijzen wat er aan de hand is. Waarom de inzet van de jeugdzorg niet leidt tot een betere gang van zaken rond de omgang tussen de heer (...) en zijn dochter."
Vincent vervolgt: "Pas nadat de Nationale Ombudsman een onderzoek van de inspectie eiste moesten ze aan de slag om een inspectierapport te maken. Er volgde een eenzijdig inspectierapport dat haaks stond op uitspraken van klachtencommissies en rechters. De hoofdinspecteur zegt letterlijk dat ze alleen af gaat op de informatie van Veilig Thuis zelf. Ze vindt dat ze de informatie van anderen klakkeloos terzijde mag schuiven."
Ook de familie Leek zegt dat de IGZ niet ingaat op individuele klachten. De familie Leek is ook onterecht beschuldigd van kindermishandeling. De familie heeft een tuchtzaak aangespannen tegen een vertrouwensarts van Veilig Thuis.
Eerder al meldde de familie zich bij de IGZ. Die schreven terug: "De inspectie is niet de instantie voor individuele klachtafhandeling. Wanneer mensen ontevreden zijn over het werk van Veilig Thuis, dan bestaan er voor cliënten of diens vertegenwoordigers verschillende mogelijkheden om hun ongenoegen te uiten."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.