RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Verleden van Utrecht - za 25 okt 2008, 07:15 uur
Touwindustrie en de Oudewaterse moord (1575)

In de Republiek der Nederlanden is de opstand tegen de Spanjaarden volop aan de gang. Overal wordt gevochten. Ondertussen vaart het touwstadje Oudewater in economisch opzicht helemaal niet zo slecht. Hennep, de basis voor touw, groeit prima in de natte Oudewaterse ommelanden en oorlog en handel hebben de vraag naar touw opgestuwd. Maar dan naderen de Spanjaarden Oudewater, net op het moment dat de hennepoogst bijna binnen wordt gehaald. Touwslager Jan van der Lee heeft de leiding over de verdediging van Oudewater. Wat te doen?

.