Fouten bij chloortransport Amersfoort

AMERSFOORT - De Inspectie Leefomgeving en Transport stelt een onderzoek in naar onregelmatigheden tijdens chloortransporten bij Amersfoort.
In maart zijn meerdere fouten gemaakt. Er is een verkeerd spoor gebruikt, dat niet extra beveiligd is voor chloortransport. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor een locomotiefwissel op het rangeeremplacement. Dat is in strijd met het draaiboek en met de milieuvergunning.
Daarnaast is er afgeweken van de dienstregeling. Het chloortransport had gedurende een nacht een vertraging van meer dan de toegestane vijf minuten. Volgens het draaiboek moet dit gemeld worden bij het KLPD, maar dat is niet gebeurd.
Eén keer per twee jaar rijden enkele chloortreinen vanuit Duitsland naar Rotterdam, via onder andere Amersfoort. Aan dit vervoer zijn strikte veiligheidsvoorschriften verbonden. De genoemde onregelmatigheden leverden niet direct een onveilige situatie op, maar het is voor de gemeente Amersfoort wel reden geweest om aan de bel te trekken bij het ministerie, waarop de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Amersfoort heeft een informatief overleg gehad met spoorbeheerder ProRail. Daarin heeft de gemeente ook haar zorgen en teleurstelling geuit over de gang van zaken.
"Het is essentieel dat alle betrokken partijen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen lering trekken uit de gebeurtenissen. Daarom stelt de gemeente groot belang in het onderzoek dat de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft ingesteld. De lessen die worden getrokken, moeten worden omgezet in concrete verbeteringen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor", laat de gemeente weten.

Burgemeester Bolsius over fouten bij chloortransporten
Fouten bij chloortransport Amersfoort

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.