Voorstel westelijke rondweg Amerfoort naar raad

AMERSFOORT - De plannen voor een nieuwe rondweg aan de westkant van Amersfoort worden doorgezet. Het college zegt op basis van onderzoeken dat het tracé waarvoor begin dit jaar al in het coalitieakkoord gekozen werd haalbaar is.
Eind vorig jaar viel het college van burgemeester en wethouders in Amersfoort vanwege onenigheid over de beste manier om de westelijke rondweg in de stad aan te leggen.
In het plan dat er nu ligt, loopt de weg vanaf de Stichtse Rotonde over de huidige Daam Fockemalaan. Ter hoogte van de Prins Frederiklaan buigt de weg af naar de kazerne om vanaf daar onder het spoor door te gaan. De onderdoorgang is voor alle verkeer.
Vanaf het spoor komt de weg, als het aan het college ligt, tussen het parkeerterrein van Dierenpark Amersfoort en restaurant de Kabouterhut in te liggen om op de Barchman Wuytierslaan uit te komen. Vanaf daar volgt de nieuwe ontsluiting de al bestaande weg.
Wethouder Hans Buijtelaar: "Dit is een belangrijke stap naar een oplossing voor een betere bereikbaarheid van de westkant van de stad, waaraan al vele jaren wordt gewerkt. Er zijn veel discussies over de Westelijke ontsluiting geweest en ook in het verdere traject blijven wij in gesprek met de stad. Ik ben ervan overtuigd dat dit heeft bijgedragen aan de oplossing die er nu ligt."
In de verdere uitwerking is nadrukkelijk aandacht nodig voor de leefbaarheid van de Aletta Jacobslaan en omgeving en voor veilige fietsroutes. Om die reden wil het college onderzoeken of de weg zover als mogelijk naar het westen op het Defensieterrein verschoven kan worden.
Voor de fietsers wil het college het voorstel van de fietsersbond voor een apart fiets- en voetgangersviaduct verder uitwerken. Als dit mogelijk blijkt, wordt het ingepast in het ontwerp.
De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 18 en 25 juni. Op 18 juni is er een presentatie van het voorstel aan de gemeenteraad waar belanghebbenden kunnen spreken.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.