Miljoenen voor herstel laagveengebieden

PROVINCIE UTRECHT - Natuurgebied Botshol bij Vinkeveen wordt de komende jaren opgeknapt. Dat hebben Natuurmonument en Staatsbosbeheer bekendgemaakt.
Ook de Oostelijke Vechtplassen, het Naardermeer, de Nieuwkoopse Plassen en een aantal andere laagveengebieden in Nederland worden onder handen genomen. In totaal is ruim 13 miljoen euro beschikbaar gesteld, onder meer door de Europese Unie.

OUDSHER

Doel is om de leefomstandigheden voor zeldzame planten en dieren te verbeteren. Dat willen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer doen door de flora en fauna te herstellen die van oudsher in het laagveengebied thuishoren.
Zo worden bossen en houtopslag in veenmosrietlanden, galigaanmoeras en trilvenen verwijderd. Verzuurd rietland wordt geplagd en er worden petgaten gegraven.
Op die manier kan het veenlandschap verjongen, zodat het voor laagveengebied kenmerkende proces van verlanding kan blijven doorgaan. Verlanding was vroeger een gevolg van de turfwinning, maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer.

WITSNUITLIBEL

De maatregelen zouden onder meer een goed effect moeten hebben op karakteristieke open wateren met kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruiden, maar ook op trilvenen en blauwgraslanden en soorten als grote vuurvlinder, Noorse woelmuis en gevlekte witsnuitlibel. Ook een aantal moerasvogelsoorten zou van het herstel moeten profiteren.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.