Instellingen

Utrecht door met wietclub, Voorstraat mogelijke locatie

UTRECHT - Minister Opstelten en het OM zien er niks in, maar een wietclub in Utrecht is weer een stap dichterbij. De oprichting van de Social Cannabis Club Domstad is een feit. Leden mogen legaal wiet kweken en de oogst verdelen.
Wethouder Everhardt (Volksgezondheid): "De gemeente Utrecht wil recreatieve gebruikers de mogelijkheid bieden om in clubverband geteelde cannabis te gebruiken."
"Het gaat om een kleinschalig initiatief waarin de leden, voor eigen recreatief gebruik cannabis gebruiken, die door de club op verantwoorde, controleerbare manier is geteeld", aldus de bestuurder.

VOORSTRAAT

De club staat geregistreerd in het centrum, op de Voorstaat 77 in de Breedstraatbuurt. De bewoners klagen daar veel over overlast van drugsgebruikers. Of de club zich ook op de Voorstraat zal vestigen is onbekend.
De gemeente laat in ieder geval weten toe te gaan zien op de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van de locatie. Daarvoor zullen afspraken met de initiatiefnemers gemaakt worden.

ONTHEFFING

De Social Cannabis Club Domstad start met het aanvragen van een ontheffing op de Opiumwet. Deze ontheffing is nodig om te voorkomen dat wordt gehandeld in strijd met het verbod om cannabis te telen, zoals de Opiumwet nu nog bepaalt.
De club en de leden kunnen daardoor volgens de gemeente niet vervolgd worden door het Openbaar Ministerie. Minister Opstelten heeft meerdere malen benadrukt en aangegeven in te zullen grijpen zodra een cannabisclub zou starten met kweekactiviteiten.
Omdat het gaat om het vermijden van onnodige gezondheidsschade denkt de club met een ontheffing het hele proces van kweek tot en met kleinschalig recreatief gebruik uit de sfeer van het strafrecht te halen. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat sinds ruim dertig jaar ten grondslag ligt aan het Nederlandse drugsbeleid, aldus de gemeente.

TROTS

D66-raadslid Anita Vink is tevreden met aanpak van haar partijgenoot Everhardt: "We kunnen in Utrecht trots zijn op deze experimenten. De volksgezondheid staat duidelijk voorop. Dat is al ruim dertig jaar het uitgangspunt van het drugsbeleid in Nederland en deze experimenten sluiten daar perfect op aan."
Ook een Utrechts behandelexperiment voor mensen met psychiatrische problemen wordt met de komst van de wietclub steeds concreter. Een eerste stap in een langer proces is een haalbaarheidsstudie onder cannabisverslaafden die bij Altrecht in behandeling zijn.
Bij deze studie gaan de onderzoekers na of cannabisgebruik onder medisch toezicht voor deze doelgroep goed uitwerkt.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.