Instellingen

Reacties uit de regio op de Miljoenennota

PROVINCIE UTRECHT - Uit de regio komen veel reacties op de Miljoenennota en de Troonrede Een overzicht.
Gedeputeerde Remco van Lunteren:
"We moeten allemaal een stapje terug nog doen, maar aan de andere kant zijn er nog lichtpuntjes. Bijvoorbeeld dat de economie weer begint te groeien", zegt de provinciebestuurder. "Dat zijn in ieder geval signalen dat we weer de goede kant opgaan."
Burgemeester Aleid Wolfsen:
"De Troonrede was naar mijn mening een genuanceerd verhaal en voorzichtig optimistisch", zegt de burgemeester. Er is ruimte gecreëerd voor investeringen in economie en werkgelegenheid. Wat de afzonderlijke maatregelen precies voor de stad Utrecht betekenen, moet per onderdeel nog worden bekeken." Wolfsen keek samen met zijn collega's van de drie andere grote steden traditiegetrouw in sociëteit De Witte in Den Haag naar de Troonrede.
Vereniging Eigen Huis:
"De woningmarkt gaat al jarenlang gebukt onder maatregelen om de overheidsfinanciën en de bankensector op orde te brengen", zegt de Vereniging Eigen Huis uit Amersfoort."Dit heeft geleid tot een verdieping van de huizencrisis. Gelukkig zitten er deze keer wél enkele maatregelen bij die potentieel de goede kant op werken." De organisatie is wel benieuwd naar de uitwerking van de plannen.
NPO:
"Wij roepen het kabinet op om niet nog eens 100 miljoen te bezuinigen op de publieke omroep, zegt Henk Hagoort, voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. "Wij leveren al 200 miljoen in, dat doet pijn, maar iedereen moet bezuinigen. Met nog eens 100 miljoen minder kunnen wij heel veel programma's niet meer maken en zijn kijkers en luisteraars de dupe.''
ANBO:
"Dit kabinet is ongeschikt voor alle leeftijden en pakt vooral alle kwetsbare groepen", zegt ouderenbond ANBO uit Woerden. De bond zegt veel signalen uit de achterban te krijgen over de opeenstapeling van maatregelen en het ontbreken van samenhang tussen inkomen, zorg, wonen en arbeid. Ouderen voelen zich de melkkoe van het Kabinet Rutte, zegt de bond.
Horeca Nederland
Horeca Nederland in Woerden zegt in een reactie op de nieuwe begroting dat de horeca hard gepakt wordt. Uit de kabinetsplannen blijkt dat de accijnzen op alcohol en frisdrank omhoog gaan, terwijl cafés en restaurants sowieso al te maken krijgen met het feit dat consumenten minder uitgeven. Ook is er ontevredenheid over de verhoging van de minimumleeftijdsgrens voor alcohol. Horeca Nederland denkt dan ook dat veel ondernemers het moeilijk krijgen.
Koninklijke Metaalunie
"Het is voor ondernemers in het mkb-metaal onmogelijk op elk plan van de overheid te reageren, als niet duidelijk is of en in welke vorm het plan doorgaat", zegt de Metaalunie in Nieuwegein. "Hierdoor sluipt er nog meer onzekerheid in de economie. Dit is naast bezuinigingen en lastenverzwaring voor het bedrijfsleven dodelijk voor het vertrouwen van consumenten en ondernemers. Deze negatieve neerwaartse spiraal moet doorbroken worden."
ACOM:
De militaire vakbond Acom in Leusden maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de bezuinigingen. Het kabinet wil 350 miljoen euro snijden in Defensie-uitgaven. Dat gaat ten koste van het personeel, zegt de vakbond. "Als je dat zo hoort, dan voltrekt zich een steeds groter drama over Defensie." De vakbond is bang dat er voor 1000 militairen gedwongen ontslag dreigt.
NPCF:
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie uit Utrecht ziet een aantal flink zorgelijke punten. "Chronisch zieken gaan er enorm op achteruit, de zorgtoeslag gaat omlaag en het overhevelen van taken naar de gemeente zorgt ook voor de nodige problemen. Er zijn nog veel onduidelijkheden op het gebied van de zorg en de duidelijkheden die er wel zijn, daar worden we allesbehalve blij van."
CNV Publieke Zaak:
De ambtenarenvakbond uit Utrecht zegt dat de bezuinigingen van dit kabinet brengen schade toebrengt aan de kwaliteit van de samenleving én de kwaliteit van de dienstverlening. "We hebben de kritische grens bereikt van wat nog mogelijk is. Dit kabinet is snoeihard bezig de kwaliteit van de samenleving af te breken."
CNV Onderwijs:
De lerarenvakbond uit Utrecht is tevreden over de afspraken die in het nationale Onderwijsakkoord zijn gemaakt over het salaris en de werkgelegenheid van onderwijspersoneel. "Als we naar de tegenvallende koopkracht en werkgelegenheidscijfers kijken, vormen deze afspraken een lichtpuntje."
FNV Bouw:
De vakbond uit Woerden zegt dat met de forse bezuiniging van 250 miljoen euro op infrastructuur en geen enkele impuls voor de noodlijdende bouwsector, het kabinet het slagveld in de bouw vergroot. "We willen juist het tegendeel: impulsen voor bouw en infra", stelt FNV. "Het blijft schrijnend dat de overheid haar eigen gaten dicht ten koste van de bouwsector, die op zijn tandvlees loopt."
Zelfstandigen Bouw:
Het pakket aan maatregelen dat het kabinet dinsdag heeft gepresenteerd, pakt negatief uit voor de bouw. Dat zegt Zelfstandigen Bouw, de belangenorganisatie voor zzp'ers in bouw, hout en techniek uit Woerden. "De verdere lastenverzwaringen voor burgers en de groei van de werkloosheid zullen de bereidheid tot het kopen van een woning alleen maar verder doen afnemen. De lichtpuntjes die de bouw de afgelopen maanden mocht ontwaren, zullen weer omslaan in een donker zwart gat."
VNG:
De miljoenennota stelt gemeenten nog niet gerust over hoe en met welk budget gemeenten hun nieuwe taken vanaf 2015 kunnen uitvoeren. "Er dreigt een gat van ruim 6 miljard euro in de begrotingen van gemeenten. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de inwoners. Het tekort komt deels door plannen die het kabinet inmiddels heeft teruggedraaid, maar waarvan het de voordelen wel zijn ingeboekt."
Vogelbescherming
In Zeist is de Vogelbescherming erg teleurgesteld over de omvangrijke bezuiniging op het Nederlandse natuurbeleid. "De bezuiniging van 100 miljoen betekent dat het budget voor natuur in Nederland in drie jaar tijd met bijna 60 procent is teruggebracht", laat de organisatie weten. "Het natuurbeleid beperkt zich de komende jaren feitelijk tot beheer van natuurgebieden en uitvoering van enkele Europese verplichtingen. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het grote verlies aan soorten buiten de formele natuurgebieden."

NIBUD

Werkenden zonder kinderen met een inkomen beneden modaal gaan er in 2014 op vooruit, laat budgetvoorlichter NIBUD in Utrecht weten na de Miljoenennota te hebben doorberekend. "Het zijn vooral de hogere inkomens die inleveren, waarbij het omslagpunt rond modaal ligt, ongeveer 35.000 euro bruto per jaar." Het valt het Nibud op dat er voor het eerst sinds vier jaar minder huishoudens in de min komen.

ISO

Ruud Nauts, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): "Het ISO is niet te spreken over de investeringsplannen van de regering. Onderwijs moet kwalitatief goed zijn, toegankelijk en worden gegeven door een goede leraar. De regering moet hiervoor de verantwoordelijkheid nemen en deze niet afschuiven op de student."

LSVB

"Wij zijn teleurgesteld in de miljoenennota en begroting", zegt de LSVB. De afschaffing van de basisbeurs blijft staan, de ov-studentenkaart wordt geschrapt en de plannen op de studentenwoningmarkt zijn nog steeds onduidelijk. Studenten gaan met dit kabinet een zeer onzekere toekomst tegemoet. Voor hen is deze begroting drie keer niks."
Nederland ICT
"De haast die het kabinet wil maken met de hervormingen in onder meer Jeugdzorg en AWBZ zou kunnen leiden tot problemen bij ict-projecten." Nederland ICT uit Woerden waarschuwt voor een te grote tijdsdruk, waardoor zorgvuldige voorbereiding in het gedrang komt en deadlines onhaalbaar worden. "Op het gebied van innovatie mist Nederland ICT juist de hervormingen die Nederland terug moeten brengen in de top 5 van innovatieve landen."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.