Instellingen

Provincie: betaalbare en toegankelijke natuur

Provincie: betaalbare en toegankelijke natuur
Provincie: betaalbare en toegankelijke natuur © Natuurmonumenten - natuurgebied bij Valse Bosjes Eemland
PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht gaat natuurgebieden toegankelijker maken voor het publiek. Ook gaat het provinciebestuur op zoek naar meer privaat geld om de natuur te onderhouden.
Dat staat in het provinciale natuurbeleidsplan, dat woensdag is gepresenteerd. In het plan is verder te lezen hoe natuurgebieden de komende jaren onderhouden, aangelegd en gefinancierd moeten worden.

BEZUINIGING

Omdat Den Haag de komende jaren flink bezuinigt op het natuurbeleid, is het volgens de provincie belangrijk dat de Utrechtse natuurplannen hierop worden afgestemd. De provincie trekt, naast de Rijksbijdrage, de komende vier jaar circa 200 miljoen euro uit voor verbetering van het landelijke gebied, waaronder natuurgebieden.
Volgens gedeputeerde Krol moeten Utrechters ook zélf de knip trekken: "We leggen de verantwoordelijkheid ook bij maatschappelijke partners en burgers. Beleefbare en beltaalbare natuur is belangrijk, maar dan vragen we er ook wat voor terug. Samen genieten van een mooie en toegankelijke natuur, vraagt van iedereen een beetje inspanning."

KWETSBAAR

De provincie zegt het belangrijk te vinden dat Utrechters ook kunnen genieten van de natuur. Uit een recente enquete blijkt ook dat Utrechters van die natuur houden. Natuurgebieden worden daarom toegankelijker voor het publiek, hoewel kwetsbare gebieden niet open gaan voor bezoekers.
Het plan moet de komende tijd nog verder worden uitgewerkt. Op 4 november wordt het nieuwe natuurbeleid ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.