Weer stokje voor aanleg baggerdepot Baarn

BAARN - De aanleg van een baggerdepot in Baarn loopt uit op een rechtszaak. Daarmee lukt het tegenstanders opnieuw om de opslag tegen te houden.
De provincie Utrecht wil in de Eempolder 65.000 kubieke meter vervuild slib opslaan. Volgens Stichting Behoud de Eemvallei wordt het landschap daardoor aangetast en zou de omgeving kunnen vervuilen.
De stichting is daarom naar de rechter gestapt en die gaat nu controleren of alle vergunningen in orde zijn. Uitsluitsel daarover kan nog maanden duren.
Eerder slaagden de tegenstanders er ook al in om de aanleg van het baggerdepot te voorkomen. Toen lukte dat omdat er nog geen ontheffing van de provincie was.