Plan zonnepanelen langs A2 uitgesteld

DE RONDE VENEN - Het plan voor een groot veld met zonnepanelen langs de A2 bij Abcoude wordt uitgesteld.
Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak is het niet duidelijk of het plan voldoet aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Daarin is "verstedelijking" buiten de bebouwde kom uitgesloten. Onduidelijk is of de plaatsing van zonnepanelen daaronder valt en daarom wil de Raad van State dit nader onderzoeken.
Het idee was om de polder Waardassacker boven de Vinkeveense Plassen te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie. Een definitief besluit wordt uitgesteld met maximaal een half jaar. Binnen die termijn moet een bodembrocedure daarover doorgaans plaatsvinden.
De provincie Utrecht is niet blij met de uitspraak, die het project het liefst wil laten doorgaan. De provincie blijft in de aanloop naar de bodemprocedure betrokken bij het verdere onderzoek door de Raad van State.