Positieve reacties op voordracht Jan van Zanen

UTRECHT - De voordracht van Jan van Zanen als 330e burgemeester van Utrecht is met tevredenheid ontvangen.
De VVD, de partij van Van Zanen, is uiteraard blij: "Van Zanen is sterk geworteld in Utrecht en een zeer ervaren bestuurder en burgervader. Hij is de juiste persoon om de stad te besturen in deze economisch zware tijden. De raad heeft een ambitieus profiel opgesteld en het is goed dat een kandidaat is gevonden die uitstekend aan dit profiel voldoet."

GROENLINKS

De fractie van GroenLinks heeft unaniem ingestemd met de voordracht. "Van Zanen past in het profiel. Het is een aimabele man met veel bestuurlijke ervaring die past bij Utrecht. Hij is er voor kakkers en krakers." GroenLinks feliciteert Van Zanen van harte met zijn nieuwe functie." Dat zei fractievoorzitter Heleen de Boer na afloop van de gemeenteraadsvergadering.
Volgens De Boer is Van Zanen iemand met goede contacten in Den Haag die de stad goed op de kaart kan zetten. "Hij zal moeten lobbyen voor onderwerpen die wel bij Utrecht en bij dit college passen, maar niet bij de VVD, zoals het voorkomen van de verbreding van de A27, maar ik weet zeker dat hij dit kan."

PVDA

De PvdA in de stad feliciteert Van Zanen. De partij sprak de wens uit dat hij 'een burgemeester voor alle Utrechters wordt'. De PvdA kijkt uit naar nadere kennismaking en samenwerking.

CDA

Het CDA feliciteert Van Zanen met zijn voordracht. Fractievoorzitter Sander van Waveren: "Het CDA is verheugd met deze keuze en ziet uit naar een goede samenwerking. Met Van Zanen krijgt Utrecht een burgemeester die goed bekend is met de stad en wij vertrouwen erop dat hij zich, als ervaren burgemeester, snel in zijn nieuwe functie zal inwerken."

D66

D66 heeft het volste vertrouwen in Van Zanen. Fractievoorzitter Klaas Verschuure: "Hij is bekend onder onze inwoners en heeft een sterke band met de stad. Bovendien heeft hij veel bestuurlijke ervaring.
De afgelopen weken boog de vertrouwenscommissie zich over de sollicitaties. Verschuure nam namens D66 zitting in deze commissie. "Liever had D66 gezien dat Utrechters hun eigen burgemeester konden kiezen, maar daarvoor moet eerst de wet worden aangepast. Nu is de procedure niet transparant, maar we hebben ons wel aan de regels te houden. Om er toch voor te zorgen dat Utrecht de beste burgemeester krijgt, wilde D66 wel een stem laten horen in deze vertrouwenscommissie", aldus Verschuure.

CU

Ook de ChristenUnie is content. Fractievoorzitter Wijmenga: "Van Zanen heeft bewezen dat hij als burgemeester in Amstelveen boven de partijen kan staan. Ook heeft hij laten zien dat hij nog steeds een sterke binding met en ambitie voor Utrecht heeft. Ik heb er vertrouwen in dat hij de stad vooruit weet te helpen. Van Zanen heeft een breed netwerk; niet alleen in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven. Bovendien is van hem bekend dat hij openstaat voor alle mensen en dus een burgemeester voor alle inwoners kan zijn. Ik wens hem alle succes en Gods zegen toe bij de invulling van dit mooie ambt."

SP

De SP is het ermee eens dat Van Zanen iemand is die boven de partijen kan staan en een burgemeester voor alle Utrechters kan zijn. De fractie feliciteert Van Zanen.

SPEKMAN

Oud-wethouder in Utrecht Hans Spekman (PvdA) twittert: "Welkom terug in Utrecht, Jan. Gefeliciteerd met je benoeming als burgemeester. Je was een buitengewoon prettige collegiale collegawethouder."

WESTBROEK

Henk Westbroek, een van de afgevallen kandidaten, noemde Van Zanen in UVandaag 'een zeer beminnelijke man'. Volgens de zanger moest de VVD'er het worden. Hij wreef Van Zanen nog wel de kwestie rond het Utrechts Centrum Project aan. Dit speelde in de periode dat Van Zanen wethouder was en Westbroek voorman van Leefbaar Utrecht.
Ook diverse organsities in de stad en provincie Utrecht feliciteren Van Zanen. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bijvoorbeeld, waarvan de VVD'er voorzitter wordt. Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie over Van Zanen
GroenLinks Utrecht over Van Zanen
VVD Utrecht over Van Zanen
D66 Utrecht over Van Zanen
PvdA Utrecht over Van Zanen
ChristenUnie Utrecht over Van Zanen
SP Utrecht over Van Zanen
CDA Utrecht over Van Zanen
Compilatie van politieke reacties
Veel bijval voor keus Van Zanen