Waternet gaat 'beveiligd' baggeren in Vecht

UTRECHT - Waterbedrijf Waternet heeft op twaalf plekken in de Vecht, de Gaasp en de Weespertrekvaart speciale apparatuur aangebracht om daar 'beveiligd' te kunnen baggeren. Die maatregel is nodig, nu is gebleken dat er op veel plekken in het water nog restanten van munitie uit de Tweede Wereldoorlog liggen, maakte het bedrijf donderdag bekend.
In onze regio wordt er gewerkt ten noorden van Maarssen, bij Breukelen en in Loenen. Het baggerwerk lag sinds juni stil. In het voorjaar werden in een baggerdepot verschillende oude explosieven gevonden, die van de bodem van de Vecht waren geschept. Eind 2011 werd al eens een lading bagger met daarin explosieven naar een depot in Gelderland gevaren. Er waren toen uitgebreide veiligheidsmaatregelen nodig om die explosieven uit het depot te halen en te laten ploffen.
De vondst van oude granaten kwam dit voorjaar als een verrassing, zeggen de waterbeheerders, omdat de waterbodems na 2011 afgespeurd waren op de aanwezigheid van explosieven. Nu is opnieuw onderzoek gedaan en dat heeft 12 verdachte plekken opgeleverd. Op die plekken is onder andere steeds een munitiespecialist aanwezig, die zonodig de Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD kan inschakelen. Omwonenden hebben deze week een brief van Waternet ontvangen over de werkwijze.
Waternet werkt tot het najaar van 2015 aan het baggeren van de Vecht tussen Utrecht en Amsterdam. In totaal wordt 2,5 miljoen kubieke meter vervuild slib van de bodem geschept. De maatregel is nodig voor de waterkwaliteit en de bevaarbaarheid van de rivier.