Woningcorporatie Mitros onder verscherpt toezicht

UTRECHT - De Utrechtse woningcorporatie Mitros staat per direct onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, omdat de toezichthouder zich zorgen maakt over de toekomst van de woningcorporatie die in en rondom Utrecht voor 65.000 mensen woonruimte verzorgt.
Mitros-directeur Henk Peter Kip: "Het CFV vindt dat wij nog eens goed naar onze plannen moeten kijken. We zijn een ambitieuze corporatie, maar we moeten onze plannen bijstellen zodat we de komende vijf jaar financieel verantwoord kunnen werken". Volgens het Centraal Fonds heeft Mitros veel plannen maar is het nog maar de vraag of ze het allemaal financieel waar kunnen maken.
Mitros verzekert dat hun huurders niets van de ondertoezichtstelling zullen merken. In verband met de crisis zijn in 2012 sommige (nieuwbouw)plannen al in de wacht gezet of van tafel geveegd. Daardoor hoeft Mitros nu geen drastische maatregelen te nemen waar huurders iets van merken.
De maatregel van het CFV verandert daar niets aan zegt Kip: "Als je je financiële positie wilt verbeteren, kun je twee dingen doen. Je kan ervoor kiezen minder plannen uit te voeren, maar je kunt ook heel goed kijken naar je kosten. Wij zijn nu bezig met dat laatste. En het is ook onze heilige ambitie om daar de oplossing te vinden zodat de huurder en de stad er niet onder lijdt."

BEZUINIGD

De ondertoezichtstelling is volgens Kip gebaseerd op cijfers van driekwart jaar geleden en in die tussentijd is vooral intern al veel bezuinigd. Mitros schrapte de afgelopen tijd al ruim 50 arbeidsplaatsen en heeft van drie kantoorlocaties de deuren gesloten.
Plannen van de corporatie blijven vooralsnog ongewijzigd. Ondanks het toezicht worden binnenkort de 1000 slechtste woningen in Utrecht en Nieuwegein gerenoveerd zoals gepland. Volgend jaar denkt Mitros 180 miljoen euro aan huur op te halen.
De corporatie was liever niet onder verscherpt toezicht gesteld, maar is ervan overtuigd dat het niet lang zal duren. Volgens Kip is er voldoende tijd om alles te herstellen en gaat dat ook zeker lukken.

ASBEST IN KANALENEILAND

Deze zomer maakte Mitros bekend dat de asbestaffaire in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, anderhalf jaar geleden, de woningcorporatie bijna 9 miljoen euro heeft gekost. Volgens Mitros heeft deze strop niets te maken met de maatregel die het Centraal Fonds Volkshuisvesting nu neemt.
"Ik vind dat een begrijpelijke reflex dat deze twee zaken met elkaar worden verbonden, maar in het hele gesprek met het CFV is het woord asbest niet gevallen. Natuurlijk zijn die kosten die we hebben moeten maken ontzettend jammer van het geld, maar het is niet zo dat de omvang daarvan zodanig was dat we de komende jaren minder kunnen doen", aldus Kip.
Mitros moet nu voor 1 januari een herstelplan indienen bij het CFV. Daarna beslist de toezichthouder of Mitros ook onder verscherpt toezicht blijft staan.

Woningcorporatie Mitros onder verscherpt toezicht