Utrecht: jeugdvoetbal naar zondag om wachtlijst op te lossen

UTRECHT - Utrecht is van plan om de wachtlijsten bij voetbalclubs in de stad terug te dringen door de competities van de E- en F-pupillen te verplaatsen van de zaterdag naar de zondag. De gemeente wil hierover met de verenigingen in gesprek.
Om de wachtlijst voor jeugdteams bij hockey op te lossen is uitbreiding van velden nodig. Bij tennis zijn geen extra maatregelen nodig.
In Utrecht staan zo'n 1500 tot 2000 kinderen die willen sporten op wachtlijsten, vooral bij de voetbal- en hockeyclubs en in mindere mate bij tennisverengingen. Deze wachtlijsten komen met name voor bij de grotere verenigingen in de wijken Noordoost, Oost, Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Voorbeelden zijn onder meer Kampong, Hercules en Fletiomare. Utrecht heeft onderzoek laten doen naar oplossingen voor de wachtlijsten.

LEDENGROEI

De voetbalsport in Utrecht kent de afgelopen jaren een ledengroei van ruim 9 procent en hockey een ledengroei van ruim 4 procent. Deze ontwikkelingen en het gegeven dat het aantal Utrechters de komende jaren nog flink toeneemt, maken een mix van maatregelen noodzakelijk, stelt de gemeente.
ZATERDAG/ZONDAG
Door de inzet van veel vrijwilligers en een strakke planning slagen de voetbalclubs in Utrecht er nu in om alle wedstrijden op zaterdag te laten spelen. Dit terwijl op zondag nog geen 30 procent van de beschikbare velden wordt gebruikt. Een efficiënter gebruik van de velden op zondag ziet de gemeente als 'de belangrijkste oplossingrichting' voor het wachtlijstprobleem.
Door de F-en E-competitie naar de zondag te verplaatsen is het mogelijk om alle kinderen op de wachtlijst te laten instromen, waardoor ook zij wekelijks een balletje kunnen trappen. Deze oplossing vraagt echter om een grote cultuuromslag bij de verenigingen en betrokken ouders en is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. "Het is een veranderingsproces waarbij een stevige aanpak met een mix van maatregelen ter ondersteuning van de verenigingsbesturen nodig is. De betrokken verenigingen, de Vereniging Sportbelang Utrecht, de KNVB en de gemeente spelen hierin een belangrijke rol", schrijft de gemeente.

HOCKEY EN TENNIS

Bij hockey biedt de huidige veldcapaciteit geen ruimte meer voor extra jeugdteams. Om de wachtlijsten op te lossen is uitbreiding van velden nodig. Uitwijken naar de zondag is niet mogelijk omdat alle seniorenteams op zondag hockeyen. Een mogelijke locatie voor extra hockeyvelden is sportpark Rijnvliet in De Meern. Tevens wordt bekeken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn in de regio.
Voor tennis stimuleert de gemeente verenigingen om de beschikbare tennisbanen optimaler te benutten en mensen op de wachtlijst door te verwijzen naar verenigingen zonder wachtlijst. Het aantal kinderen op de wachtlijst is beperkt, stelt de gemeente.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.