Eerste Kamer: provinciefusie opschorten

UTRECHT - Een meerderheid in de Eerste Kamer wil dat de provinciefusie tussen Utrecht, Noord-Holland en Flevoland wordt opgeschort.
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat de provincies in 2016 zijn samengevoegd. Een motie van het CDA waarin om opschorting van het fusieplan wordt gevraagd, kreeg steun van GroenLinks, SGP, ChristenUnie, OSF en de SP. De fractieleider van de PVV, Marcel de Graaff, liet dinsdagavond weten ook achter de motie te staan. Op 17 december wordt over de motie gestemd.
In het regeerakkoord is afgesproken om de twaalf provincies uiteindelijk terug te brengen naar vijf landsdelen. In deze kabinetsperiode moeten Utrecht, Noord-Holland en Flevoland de spits afbijten. Het moet leiden tot minder 'bestuurlijke drukte' en een flinke besparing.
Het plan heeft tot veel kritiek geleid. Daarom besloot het kabinet in april de fusie een jaar uit te stellen tot 2016. Ook hoeven de overige negen provincies niet te fuseren als ze dat niet willen. "De opvatting van de provincie wordt doorslaggevend", zei de minister toen.
Het nieuwe landsdeel moet bij wijze van proef ook een aantal taken van de rijksoverheid overnemen. Welke dat precies worden is nog niet bekend, maar Plasterk liet eerder weten daarbij te denken aan zaken als ruimtelijke ordening, milieu en verkeer.
In de provincies is weinig enthousiasme voor het voornemen van het kabinet. De twaalf provincies hebben zich in oktober tegen de fusieplannen uitgesproken. Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) wordt onvoldoende duidelijk wat de voordelen zijn van 'landsdeelvorming'.

Eerste Kamerlid Terpstra (CDA) over de motie opschorting fusieplan

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.