"Kamp Zeist ongeschikt voor asielzoekers"

ZEIST - De Raad van Kerken is niet blij met het plan om vluchtelingen uit Syrië op te vangen in Kamp Zeist. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil zo'n drie- tot vierhonderd asielzoekers huisvesten in het voormalige detentiecentrum.
De Raad van Kerken in Soest en Zeist vindt het voormalige detentiecentrum geen goede plek voor vluchtelingen. "Het is geen stijl om mensen die uit een oorlogsgebied komen in een gevangenis te zetten", zegt Nel Koster van de Raad van Kerken.
De eerste asielzoekers moeten in februari al naar Zeist komen, vanwege het dringende tekort aan opvanglocaties. De gemeentebesturen van Zeist en Soest zijn akkoord gegaan, maar de details worden in januari nog besproken.