Instellingen

VVD: vijfpuntenplan voor Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

UTRECHT - De VVD in Utrecht heeft een vijfpuntenplan opgesteld dat moet leiden tot meer voorzieningen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.
"Wekelijks melden zich nieuwe initiatiefnemers, die willen inspelen op de vragen uit de wijken. De VVD stelt alles in het werk om deze initiatieven mogelijk te maken", aldus raadslid Dimitri Gilissen.
De VIJF PUNTEN:
1. Flexibele bestemmingsplannen
"Leg zo weinig mogelijk vast en biedt zoveel mogelijk flexibiliteit in ruimtelijke plannen", stelt de VVD. "Ga geen erfpachtconstructies meer aan. Ga met bestaande erfpachtcontractanten in gesprek en kijk waar de ruimte is om tot aanpassingen te komen. Start met een experiment voor welstands- en regelvrije zone in Leidsche Rijn waar vergunningsvrij kan worden gebouwd en verbouwd."
2. Maak tijdelijke bestemmingen mogelijk
"Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn wijken in ontwikkeling en dat zullen ze de komende jaren ook blijven. De vraag van bewoners verandert voortdurend. De gemeente kan hierop inspelen door initiatieven in tijdelijkheid toe te staan, ook als het huidige bestemmingsplan die mogelijkheid niet biedt", aldus de VVD.
3. Regel meer met minder
"De regels van de gemeente leggen vaak onnodige beperkingen op", stelt de VVD. "Voorbeelden te over van horecaondernemers die vastlopen in het bestaande vergunningsstelsel en beperkt worden in hun mogelijkheden. Schaf onnodige en overbodige regels af, biedt meer mogelijkheden voor flexibiliteit in het vergunningstelsel als het gaat om zaalverhuur en andere vormen van horeca. Vervang de vergunningsplicht vooraf door een meldingsplicht achteraf."
4. Denk mee
"De gemeente dient geëquipeerd te zijn op nieuwe initiatieven, er dient voldoende capaciteit en kennis aanwezig te zijn om initiatiefnemers snel en adequaat te kunnen helpen. Bij voorkeur vindt er een persoonlijk gesprek plaats na het eerste contact en krijgt de initiatiefnemer zo snel mogelijk inzicht in de mogelijkheden en in wat er nodig is", aldus de VVD.
"Zorg dat informatie over vrijstaande panden en kavels vrijelijk en snel toegankelijk is en stel deze data ter beschikking van andere partijen. Zorg voor medewerkers die initiatiefnemers kunnen begeleiden door het oerwoud aan gemeentelijke regels, procedures en budgetten", stelt de VVD.
5. Durf en lef
"Nieuwe initiatieven zouden omarmd en verwelkomd moeten worden. Met net zoveel durf en lef als de initiatiefnemers zelf aan de dag leggen. Nog te vaak schiet de gemeentelijke organisatie in de kramp en worden allerlei beren op de weg gevonden", aldus de VVD.
"Bewoners en ondernemers zitten niet te wachten op verhalen hoe het niet kan. Ze willen weten hoe het wél kan. Te vaak gebeurt het dat initiatiefnemers zich tot de wethouder of raad moeten wenden voordat er schot in de zaak komt. De VVD wil dat het college knelpunten in het gemeentelijk beleid pro-actief bij de gemeenteraad aankaart en oplossingen aandraagt."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.