Geldproblemen Eemland Wonen voorbij

BAARN - Woningbouwcorporatie Eemland Wonen uit Baarn is uit de financiële problemen.
In 2012 oordeelde financieel toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting dat de vermogenspositie van Eemland Wonen op korte termijn in gevaar was. Voor de woningcorporatie was dat aanleiding om een plan van aanpak op te stellen.
Daarin werd onder andere besloten om een aantal projecten, zoals die op de Jan Steenlaan en de Goeman Borgesiuslaan, op de lange baan te schuiven. Met succes, want het Centraal Fonds ziet voorlopig geen reden om in te grijpen.