'Dijken in het westen van Utrecht meters te laag'

PROVINCIE UTRECHT - De dijken langs de Hollandse IJssel en het Amsterdam Rijnkanaal zijn te laag. Dat zegt waterschap Stichtse Rijnlanden. De dijken zouden twee tot drie meter hoger moeten zijn, meldt het schap.
Als de Lekdijk breekt, loopt volgens Stichtse Rijnlanden het oosten van de Randstad onder water. Daarom zouden de dijken opgehoogd moeten worden.

VERSTEVIGEN

Waterschappen, gemeenten en provincies in het gebied tussen Amerongen en Schoonhoven onderzoeken nu samen welke dijken het beste verhoogd kunnen worden. Gedacht wordt aan versterking van de dijken langs de Nederrijn en de Lek.
Het is namelijk een groot probleem om de waterkering langs de Hollandse IJssel op te hogen, aangezien die dwars door historische plaatsjes als Oudewater en Montfoort loopt.
De overheden zijn gestart met het Project Overstijgende Verkenning Centraal Holland. In 2017 moet er een plan op tafel liggen hoe het gebied weer goed beschermd kan worden tegen
hoogwater, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met cultuurhistorie, bouwplannen en agrarische bedrijvigheid.