Wethouder doet niks met ANWB-oproep Tuindorp

UTRECHT - De Utrechtse wethouder Lintmeijer gaat niets doen met de oproep van de ANWB om af te zien van betaald parkeren in Tuindorp. Dat laat hij weten aan RTV Utrecht.
"De ANWB is erg laat met deze oproep. We hebben al zeer zorgvuldig geluisterd naar de winkeliers en bewoners. Er is na een bewonerspeiling een besluit genomen en ik ga hier dus niets mee doen. Dit is wat het is."
Ko Droogers van de ANWB is teleurgesteld over de reactie van Lintmeijer. "Het lijkt me een interessant onderwerp voor de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. Politieke partijen moeten maar eens goed nadenken wat hun standpunt is over betaald parkeren in de stad Utrecht."
De ANWB riep de gemeente op om af te zien van betaald parkeren in de wijken Tuindorp en Tuindorp-Oost. De bond heeft meer dan honderd klachten binnen van boze bewoners en vindt hun bezwaren volkomen terecht.
De ANWB laat in een brief aan het college van Utrecht geen spaan heel van het parkeerplan. "Het is niet effectief, verplaatst de problemen en jaagt bewoners en bezoekers op kosten." Directeur Guido van Woerkom stelt daarbij dat de leefbaarheid in Tuindorp onder druk komt te staan omdat bewoners minder bezoek zullen ontvangen en het voortbestaan van winkelcentrum De Gaard in gevaar komt.
De ANWB komt in de brief met een aantal voorstellen die veel effectiever zouden zijn dan het invoeren van betaald parkeren. De organisatie pleit voor het uitbreiden van de parkeercapaciteit en het invoeren van een blauwe zone in een aantal straten en bij het winkelcentrum.
Ook is de ANWB voorstander van 'bewonersparkeren'. In straten waar het parkeren voor bewoners aantoonbaar een groot probleem is, zou parkeren alleen voor vergunninghouders kunnen worden ingevoerd.
Het invoeren van betaald parkeren zorgde afgelopen najaar voor onrust in Tuindorp. Veel bewoners ervaren helemaal geen parkeerdruk. De winkeliers in De Gaard vrezen klandizie kwijt te raken door de plannen en startten een handtekeningenactie.
Uiteindelijk besloot de gemeente na een bewonerspeiling om het betaald parkeren te laten gelden tussen 06.00 en 11.00 uur 's ochtends omdat de parkeerdruk met name 's nachts groot zou zijn.

Reactie wethouder Lintmeijer
Reactie Ko Droogers van ANWB