Wetenschappers UU krijgen belangrijke beurs

UTRECHT - Vijf wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben de belangrijke Vici-beurs in de wacht gesleept. Met de 1,5 miljoen euro per persoon kunnen ze een eigen onderzoeksgroep oprichten.
De Vici-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. Ook moeten de wetenschappers een goede coach zijn voor nieuw toptalent.
Dit jaar zijn er 31 beurzen toegekend, van de 202 die waren aangevraagd. De afgelopen jaren gingen de meeste toegekende Vici-beurzen overigens naar Utrecht.
De Utrechtse Vici-winnaars:
- Prof.dr. Marius Crainic, wiskundige, voor onderzoek naar de klassieke mechanica.
- Prof.dr.ir. Edwin Cuppen, geneticus, voor onderzoek naar de veranderingen in DNA en de gevolgen voor ziekten.
- Dr. Maarten Kleinhans, fysisch geograaf, voor onderzoek naar zandbanken en geulen in riviermondingen.
- Prof.dr. Gerben Ruessink, fysisch geograaf, voor onderzoek naar het verstuiven van duinen.
- Prof.dr. Caroline Slomp, aardwetenschapper, voor onderzoek naar zuurstof en algen in de zee.
De NWO is de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland en heeft een budget van 625 miljoen euro per jaar te verdelen. De NWO wordt gefinancierd door het Rijk.