Raad Utrecht wil gesponsorde rotondes

UTRECHT - De gemeenteraad van Utrecht heeft het stadsbestuur opdracht gegeven om te zoeken naar sponsors voor rotondes. Een motie daartoe werd met een nipte meerderheid aangenomen.
Volgens de indieners van VVD, CDA, D66, Stadspartij Leefbaar Utrecht en CU is bij ondernemers veel belangstelling om rotondes van reclame te voorzien. Daardoor zou de gemeente ongeveer 1000 euro per rotonde per jaar besparen aan onderhoud.
In de motie staat dat het stadsbestuur de mogelijkheden moet onderzoeken en alvast een voorstel moet doen over de voorwaarden van rotondesponsering. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan bedrijven, zegt de VVD. Ook buurtverenigingen zouden geïnteresseerd zijn.
Wethouder De Rijk zag niets in het plan. Zij vreest voor verrommeling van het straatbeeld. Doordat niet alle raadsleden aanwezig waren, werd de motie alsnog aangenomen.
Utrecht is niet de eerste gemeente in de regio die werk maakt van gesponsorde rotondes. In onder meer Amersfoort, Montfoort en de Utrechtse Heuvelrug worden al langer rotondes gesponsord of geadopteerd. Ook de provincie kent gesponsorde rotondes.