Burgervader Vianen tegen gekozen burgemeester

VIANEN - Burgemeester Wim Groeneweg van Vianen is tegen het gekozen burgemeesterschap. De CDA'er gaat daarmee in tegen zijn partijleider Buma.
Sybrand Buma zei afgelopen weekend juist voor een gekozen burgemeester te zijn. Hij wil af van het "schimmige systeem met een vertrouwenscommissie".
Burgemeester Groeneweg is het daar niet mee eens. Hij vreest dat de onafhankelijkheid van het ambt in het geding komt als een burgemeester wordt gekozen.
"Wil je bij iedereen binnenkomen, dan is het ook van groot belang dat je een onafhankelijk etiket op het voorhoofd hebt", zegt hij daarover. "Wat ik nu merk in het contact met burgers, instanties en bedrijven is dat men het juist enorm op prijs stelt dat je niet met een politiek gekleurd iemand van doen hebt."
Nu benoemt de Kroon de burgemeester nog op voordracht van de gemeenteraad.

Burgemeester Wim Groeneweg over het gekozen burgemeesterschap