Fusieprovincie wil veel meer macht

PROVINCIE UTRECHT - Als Utrecht, Noord-Holland en Flevoland samen een megaprovincie moeten vormen, moet die nieuwe provincie veel meer macht krijgen. Dat schrijven de drie provinciebesturen in een gezamenlijke reactie aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.
Het aanbod dat het Rijk nu heeft gedaan voor de vorming van de fusieprovincie, schiet tekort. Het kabinet draagt in dat aanbod nauwelijks taken en bevoegdheden over aan de nieuwe provincie.
De provincie Utrecht heeft de brief maandag openbaar gemaakt. Later deze maand praten de provinciebesturen, die het plan voor een megaprovincie tot nu toe afwijzen, opnieuw met de minister.

WEGEN

De provinciebesturen leverden eerder een waslijst aan taken en bevoegdheden in, die bij de megaprovincie zouden moeten gaan horen. Zo willen zij zeggenschap over alle wegen inclusief snelwegen, over de vaarwegen en over het spoor. Daar willen ze ook budget voor krijgen.
Ook zou de fusieprovincie gemeenten moeten kunnen dwingen tot samenwerking. De megaprovincie moet zelf bevoegd zijn in zaken als geluidshinder en luchtkwaliteit en ook natuurbeheer hoort er thuis. "Hoewel we geen grootgrondbezitter willen worden", aldus de besturen.

DEFENSIEF

"Dat dergelijke taken volgens uw aanbod kennelijk allemaal Rijksbelang zijn en dus ook het beste door het Rijk vervuld kunnen worden, is opmerkelijk. Doorgaans betoont het kabinet zich een overtuigd voorstander van decentralisatie. Maar wanneer het aankomt

op het daadwerkelijk equiperen van de gefuseerde provincie nieuwe stijl, is er sprake van defensief gedrag en schroom", zo staat in

de brief.