Provincie Utrecht zet streep door bouwplannen kantoren

UTRECHT - De provincie Utrecht gaat de helft van de kantoorbouwplannen schrappen. Provinciale Staten stemden maandagavond unaniem in met de aanpak van leegstaande kantoren.
De provincie Utrecht voelt zich genoodzaakt tot een bouwstop, omdat de leegstand nu al veel te groot is. Ze wil dat de gemeenten hun verlies nemen op grond waarop ze willen bouwen.
Landelijk is het aanbod van leegstaande kantoorruimte op de kantorenmarkt met ruim 7 miljoen vierkant meter nog steeds onverminderd groot. Daarbij zijn kantoren die door reorganisaties niet meer worden gebruikt nog niet meegerekend. Het aandeel van de provincie Utrecht in de totale leegstand is met circa 1 miljoen vierkante meter 14 procent.
"De provincie heeft de mogelijkheid om dit gewoon te doen", aldus gedeputeerde Van Lunteren. "Als een probleem groter is dan alleen een gemeente, kan de provincie optreden in plaats van de gemeente. Wat we constateren is dat er een miljoen vierkante meter in de hele provincie leegstaat. De particuliere eigenaren van al die kantoren hebben gezien dat hun eigendom steeds minder waard is geworden. Dat hopen we met deze maatregelen te keren."

BIJDRAGE

Veel gemeenten zijn faliekant tegen het bouwverbod. Wethouder Pim van den Berg van Amersfoort is van mening dat er in zijn stad nog ruimte is voor nieuwbouw. Op RTV Utrecht nodigde hij de provincie onlangs uit een financiële bijdrage te leveren als het verbod zou worden ingevoerd. Ook de gemeente Utrecht liet weten dat de provincie moet opdraaien voor het verlies.
Van Lunteren: "Ik heb die zak geld niet. Wat ik wel aan het doen ben, is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken pleiten dat gemeenten het verlies in plaats van tien jaar in twintig jaar mogen afschrijven. Zo wordt de pijn een stuk verzacht."
Volgens de gemeente Utrecht is er nog altijd vraag naar kantoorruimte. Van Lunteren wijst erop dat er in de toekomst juist nog minder behoefte aan kantoren door thuiswerken en andere ICT-mogelijkheden.

HERBESTEMMING

De aanpak van de provincie houdt ook in dat het voor kantooreigenaren makkelijker moet worden om het kantoor om te bouwen tot een hotel of appartementengebouw. Volgens de gedeputeerde vinden veel kantooreigenaren dat ze nu eerst veel moeten investeren voordat ze toestemming krijgen. De provincie wil dat proces omdraaien zodat meer eigenaren de stap durven te zetten.

Interview met gedeputeerde Van Lunteren