Plasterk wil terugkeer naar zeven provincies

PROVINCIE UTRECHT - Als het aan Ronald Plasterk ligt, gaan oude tijden herleven: de minister van Binnenlandse Zaken wil graag dat er op termijn zeven provincies overblijven in Nederland. De laatste keer dat er zeven provincies waren, was in de 18 eeuw.
Binnenkort komt Plasterk met een plan voor de samenvoeging van Utrecht met Flevoland en Noord-Holland maar ook andere provincies moeten volgens hem samengaan. Alleen Limburg, Friesland en Noord-Brabant kunnen wat de minister betreft zelfstandig blijven.
Concrete voorstellen voor meer fusies zullen niet meer door dit kabinet worden gedaan. De fusie van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland is overigens ook nog geen gelopen race: daar is heel veel verzet tegen in zowel de betrokken provincies als de Eerste Kamer.