Huis Doorn zoekt spullen uit Eerste Wereldoorlog

DOORN - Het kasteel is min of meer de nationale plaats van herinnering aan de oorlog die 100 jaar geleden uitbrak. Zo is de voormalige garage van de Duitse keizer Wilhelm II, de laatste bewoner van het huis, omgebouwd tot een speciaal tentoonstellingspaviljoen. Daar gaat in september de eerste expositie over Nederland in de Eerste Wereldoorlog open.
Hoewel ons land neutraal was in de oorlogsjaren hadden we wel te maken met schaarste. Een miljoen Belgen vluchtte naar Nederland en 50.000 Engelse, Duitse, Belgische en Franse militairen zaten in Nederland geïnterneerd. Het museum is op zoek naar spullen uit die tijd voor de expositie.