Steeds minder animo voor oostelijk recreatieschap

UTRECHTSE HEUVELRUG - Het einde van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied komt steeds dichterbij. Gemeente Utrechtse Heuvelrug is namelijk de enige deelnemer die nog heil ziet in de samenwerking van elf gemeentes en de provincie.
Het recreatieschap is verantwoordelijk voor gebieden als Kwintelooijen bij Rhenen en het Henschotermeer bij Woudenberg.
De mogelijk opheffing van het recreatieschap betekent niet dat deze recreatiegebieden dichtgaan. De betrokken gemeenten en de provincie moeten daar nieuwe afspraken over gaan maken.
Eind maart wordt het recreatieschap naar alle waarschijnlijkheid definitief opgeheven. Daarna volgt de overgangsfase.