B en W wil minder auto's aan westkant Utrecht

UTRECHT - Autoverkeer aan de westkant van Utrecht wordt ontmoedigd en daardoor moeten de wijken Kanaleneiland, Oog in Al en Zuilen groener en leefbaarder worden. Dat stelt het college van B en W in een concept verkeersplan voor 2020.
Het stadsbestuur wil de Pijperlaan, Joseph-Haydnlaan, Lessinglaan, Spinozaweg, Thomas-à-Kempisweg, Cartesiusweg, Sint-Josephlaan en Marnixlaan ombouwen tot een stadsboulevard met brede trottoirs en fietspaden, met op de middenbermen een dubbele rij bomen. Daartoe worden de wegen teruggebracht tot één rijstrook en gaat verkeersplein Majellaknoop ingrijpend op de schop.
Een vereiste voor een goede doorstroming is dat 21 procent minder auto's gebruik maken van de stadsboulevard. B en W denken dat veel automobilisten door de nieuwe indeling vanzelf zullen kiezen voor een andere route.

DOSEERINSTALLATIE

Om het autoverkeer nog meer te ontmoedigen, worden ook de toegangswegen teruggebracht tot één rijstrook. Op de Vleutensebaan bij Leidsche Rijn denkt het stadsbestuur aan een installatie om verkeer vanaf de A2 te doseren.
In de plannen staat dat de wegen tussen de A2 en de stadsboulevard, zoals de Noordelijke Randweg, groter moeten worden om het wachtende verkeer ruimte te bieden. Ook zullen op de Graadt van Roggenweg maatregelen genomen moeten worden om opstoppingen te voorkomen.
De plannen zijn nog in een conceptfase en de gemeente gaat de komende tijd omwonenden en ondernemers uitnodigen voor een consultatieronde.