IJsselstein tekent akkoord over zuivering rioolwater

IJSSELSTEIN - De gemeente IJsselstein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een afvalwaterakkoord getekend.
Er zijn afspraken gemaakt over het beheer van de riolering door de gemeente en de zuivering van het rioolwater door het waterschap. Door het akkoord moet er onder andere minder schoon hemelwater naar de zuivering worden getransporteerd. Zo wordt voorkomen dat dit water vervuild raakt in de riolering.
De deal moet zorgen voor lagere kosten en een hoger rendement van de waterzuivering.