Toolbox voor fruittelers tegen bestrijdingsmiddelen in water

PROVINCIE UTRECHT - Fruittelers in onze provincie hebben een toolbox ontvangen met praktische informatie om te voorkomen dat schadelijke bestrijdingsmiddelen in het water terecht komen.
Het is een initiatief van de provincie Utrecht, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en De Stichtse Rijnlanden en is een gevolg van het convenant "Schoon water Utrechtse fruitteelt", dat in 2012 werd ondertekend.
In het convenant staat omschreven hoe voorkomen kan worden dat gewasbeschermende middelen in grond- en oppervlaktewater terecht komen. De toolbox biedt fruittelers handvatten om met zelf aan de slag te gaan.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.