Nazaat keizer Wilhelm II claimt Huis Doorn

DOORN - "Mijn overgrootvader probeerde het al terug te krijgen. Daarna mijn opa en ik neem de aanspraken nu over," zegt de 37-jarige Friedrich in een interview met de krant. In Huis Doorn zijn ook nog veel spullen van de keizer te vinden en hij ligt begraven in het park.
Huis Doorn is tegenwoordig een museum dat verhaalt over de Eerste Wereldoorlog en dat mag van Friedrich zo blijven. "Maar wel onder mijn beheer", zegt Friedrich, die ook de titel Prins van Oranje mag voeren. HIj kent het huis heel erg goed: als kind kwam hij regelmatig bij zijn oom en tante die toen elders in Doorn woonden.
NAZI'S
Nederland confisqueerde het ballingsoord na de Tweede Wereldoorlog, zoals alle Duitse eigendommen toen werden beschouwd als vijandig bezit. Maar volgens Friedrich verzette zijn betovergrootvader zich tegen de nazi's en kocht hij het kasteel van zijn eigen geld.
Nederland verleende keizer Wilhelm II na de Eerste Wereldoorlog asiel, op voorwaarde dat hij zich niet met de politiek zou bezighouden. Hij stierf er in 1941.