Sociaal plan voor stakende beveiligers Zeist

ZEIST - De vakbonden en beveiligingsbedrijf G4S hebben zaterdagmorgen een akkoord bereikt over een sociaal plan voor bijna 350 beveiligers, wiens banen op de tocht staan door bezuinigingen op het gevangeniswezen. Het gaan onder meer om het detentiecentrum in Zeist.
De betrokken beveiligers voeren al 12 dagen acties in de detentiecentra, behalve in Zeist ook in Rotterdam, Alphen aan den Rijn en Schiphol. Het zogenoemde 'Justitie-akkoord' wordt maandag door de drie betrokken bonden met een positief advies voorgelegd aan de werknemers.
Het akkoord voorziet volgens de vakbonden "in een zeer aanvaardbare financiële regeling" en daarnaast in herplaatsing van zoveel mogelijk werknemers in banen binnen en buiten G4S.
Het bedrijf en de vakbonden waren het eerder niet eens geworden over een sociaal plan voor de zogenoemde detentietoezichthouders, waarna de directie van G4S het overleg afbrak.
Zo'n 100 actievoerders bezetten afgelopen woensdag voor korte tijd het hoofdkantoor van hun werkgever in Amsterdam. De G4S-directie besloot na een gesprek met enkele stakers de bonden weer uit te nodigen voor onderhandelingen.