Monument voor gesneuvelde reservisten onthuld

RHENEN - Op de Grebbeberg bij Rhenen is maandagmiddag een monument onthuld voor militairen van de Vrijwillige Landstorm. De regionale legereenheden van gewapende burgers werden precies honderd jaar geleden opgericht, enkele dagen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In de meidagen van 1940 vochten de reservisten voor het eerst tegen een vijand, waarbij er enkele honderden sneuvelden.
De Vrijwillige Landstorm bestond tussen 1914 en 1940 uit tienduizenden Nederlandse burgers, die hun eigen woonomgeving wilden beschermen. Het leger kon ze inschakelen als het erop aankwam. De reserve-militairen kregen een vuurwapen en een militaire opleiding en werden regelmatig getraind.
De tradtitie van de Vrijwillige Landstorm wordt tegenwoordig voortgezet door de vrijwillige militairen van het Korps Nationale Reserve. De drieduizend reservisten vieren met de onthulling van het monument in Rhenen hun eeuwfeest.
Het gedenkteken bij het ereveld op de Grebbeberg is een beeld van een man met een spade in de grond en een geweer op de rug. Het gaat om een replica van een standbeeld uit 1923, dat in 1945 bij een bombardement verloren is gegaan. De inscriptie luidt: "Ter herinnering aan de gevallenen van de Vrijwillige Landstorm meidagen 1940."
Op de onthulling kwamen maandagmiddag zo'n driehonderd mensen af. Er staat op dit moment nog een tijdelijke wassen variant van het monument, over zes weken moet de definitieve versie klaar zijn.

Monument voor gesneuvelde reservisten onthuld