Gratis veiligheidscontrole van woning voor Utrechtse ouderen

UTRECHT - Utrechtse ouderen die zich zorgen maken over de veiligheid van hun huis, kunnen sinds kort een afspraak maken bij de veiligheidsadviseur. Die geeft tijdens een huisbezoek tips om de woning veiliger te maken.
Het gaat om een initiatief van de katholieke ouderenbonden. Die zijn met de campagne gestart om oudere mensen te informeren over de veiligheid in en rondom het huis.
De adviseur kijkt onder meer naar brandveiligheid en inbraakgevaar, maar volgens de bonden zijn er meer risico's. "De cijfers hebben uitgewezen dat de woningovervallen minder worden: 176 keer in 2013, terwijl het aantal vallen waarmee de ouderen in een ziekenhuis terechtkomen één per zes minuten is", aldus een woordvoerder.
Vanwege die cijfers wordt bij huisbezoekjes extra goed gekeken naar losliggende kleden en matten waar ouderen over kunnen struikelen. Utrechtse bejaarden die belangstelling hebben voor de gratis check, kunnen zich melden bij de ouderenbond.