Steeds meer woningcorporaties voorbereid op asbestcalamiteit

PROVINCIE UTRECHT - Het aantal woningcorporaties dat een plan heeft liggen voor incidenten met asbest, is sinds 2012 verdubbeld. Dat blijkt uit de Nationale AsbestEnquête 2014.
Inmiddels heeft ruim de helft van de corporaties een calamiteitenprocedure voor asbest, zo blijkt uit de enquête. In 2012 was dat nog maar 26 procent. De instellingen investeren meer in beleid en kennis en controleren vaker op asbest. Ook wordt er vaker asbest verwijderd.

KANALENEILAND

In 2012 werd de Utrechtse wijk Kanaleneiland nog getroffen door een flinke asbestaffaire. 184 gezinnen moesten toen hun flatwoningen uit vanwege de vondst van asbestdeeltjes. In totaal kostte de asbestvondst bijna 9 miljoen aan onderzoek, beveiliging, tijdelijke huisvesting en schadevergoedingen.

COMMUNICATIE

Een onafhankelijke commissie deed later onderzoek naar de affaire in de Utrechtse wijk en concludeerde dat vooral in de communicatie naar bewoners veel te verbeteren viel. Uit de AsbestEnquête blijkt dat er op dat vlak ook verbeteringen zijn: ruim driekwart van de corporaties communiceert anno 2014 actief met bewoners over asbest.
In 94 procent van de gevallen staat in het asbestbeleid van corporaties hoe huurders daarover moeten worden ingelicht. In 2013 was dat nog maar 76 procent.