Oudewater vreest gasboring in buurgemeente Vlist

OUDEWATER - Oudewater sluit zich aan bij bezwaren tegen gasboring op de grens met buurgemeente Vlist. Volgens de gemeente Oudewater is de voorgenomen proefboring door Vermilion Oil and Gas Netherlands B.V. gepland in kwetsbaar natuurgebied en kunnen de schadelijke gevolgen enorm zijn.
Volgens wethouder Bert Vermeij van Oudewater leiden de voorgenomen boringen onvermijdelijk tot bodemdaling, trillingen en aardschokken, waardoor huizen beschadigd kunnen worden. De gebruikte chemicaliën kunnen bovendien het grondwater vervuilen, het open landschap zal worden aangetast en er komt behalve lawaai ook overlast van zwaar verkeer, aldus de wethouder.
Vorige week sprak Vermeij met comité Haastrecht-Vlist Gasvrij over de proefboring. Hij deelt de bezwaren en heeft in een brief het college van Vlist voorgesteld om de zaak eerst met hem te bespreken, voor er een besluit over wordt genomen. Hij vraagt zich onder meer af of de economische opbrengst wel opweegt tegen de risico's en wat er geregeld is om mogelijke schade te vergoeden.
De beslissing of er daadwerkelijk geboord mag gaan worden is uiteindelijk aan de gemeente Vlist. Vermeij roept het naburige gemeentebestuur op om dat besluit in alle openheid te nemen.

Wethouder Vermeij: "Er is een hele reeks bezwaren en ik kan dat volgen"
Verslaggever Iris Tasseron: "Inwoners maken zich grote zorgen"