Geld naar Utrechtse musea voor verbetering samenwerking

UTRECHT - Utrechtse musea krijgen ruim een ton van het Mondriaan Fonds. Het geld is bedoeld om de samenwerking tussen de musea de komende jaren te verbeteren.
Het doel is onder meer om mensen naar de musea te trekken, vooral grootouders en hun kleinkinderen. Ook wordt gekeken naar programma's voor basisschoolkinderen uit Utrecht en manieren om collecties te beheren.
De bijdrage van het fonds is mogelijk door de regeling die minister Bussemaker van Cultuur in het leven heeft geroepen om samenwerking tussen musea te bevorderen. Utrecht heeft negen museale instellingen.