Burgemeester Nieuwegein zat fout met sluiten van coffeeshop

NIEUWEGEIN - Nieuwegein heeft coffeeshop De Zuidpool in 2012 onterecht gesloten. Er zou sprake zijn van overtreding van de vergunning en crimineel gedrag, maar daar is volgens Raad van State geen sprake van. De uitbater krijgt zijn exploitatievergunning dan ook weer terug.
Burgemeester Backhuijs sloot de zaak onder meer omdat de handelsvoorraad te groot zou zijn. De Raad van State zegt dat de zaak weliswaar meer verkocht dan de handelsvoorraad, maar dat de uitbater niet uit de vergunning kon afleiden dat dat niet mocht. In de zaak is nooit meer dan de toegestane 500 gram softdrugs aangetroffen.
Ook vreesde de burgemeester voor crimineel gedrag van de uitbater. Volgens de Raad van State is daar geen enkele aanwijzing voor. Zo is de vergunning niet overtreden, zijn er geen verdachte geldstromen gevonden en waren er ook geen andere strafbare feiten.
Dat de zaak erg veel omzet maakte, is niet gek, zegt de Raad van State. Het was immers de enige coffeeshop in Nieuwegein die nog een vergunning had. De gemeente moet de vergunning nu weer teruggeven.
Of de coffeeshop inderdaad weer opengaat, is nog de vraag. De Zuidpool had een vergunning voor een jaar en de gemeenteraad heeft in 2012 ingestemd met het uitbannen van alle coffeeshops in Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein zegt de uitspraak nog te bestuderen.
Stadspartij Núwegein heeft inmiddels raadsvragen over de kwestie gesteld.