Prinsjesdag: Niet meer bezuinigen

PROVINCIE UTRECHT - Ambtenaren krijgen meer geld, voor de invoering van de thuiszorg komt 40 miljoen euro extra beschikbaar en er komen maatregelen om de werkloosheid aan te pakken. Dit zijn de belangrijkste plannen van de regering die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag.
Het is een optimistische boodschap die het kabinet uit wil dragen. De Miljoenennota, met als motto 'uit de schaduw van de crisis', toont positieve cijfers. Het Rijk hoeft minder geld te lenen en er staan ook geen nieuwe bezuinigingen in de plannen.
De meeste Nederlanders krijgen meer te besteden in 2015. Dat geldt sowieso voor leraren, defensiepersoneel en andere ambtenaren, die voor het eerst in jaren geld erbij krijgen.
De regering wil het komende jaar meer mensen aan het werk krijgen. Het wordt voor kleine bedrijven makkelijker om nieuw personeel aan te nemen. Ook wordt er goed gelet op constructies waardoor buitenlandse werknemers goedkoper zijn.
De problemen met de overheveling van de thuiszorg naar gemeenten moet beter verlopen door een investering van 40 miljoen euro.

MH17

Toch was het niet allemaal positief. De Troonrede van koning WIllem-Alexander begon met een terugblik op de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne. "Nederland staat niet los van conflicten elders in de wereld", zei de koning, die eerder in Nieuwegein met nabestaanden van de ramp sprak. Hij riep ouders, scholen en sportclubs op te waken voor extremisme.
Met het oog op de toenemende spanningen in de wereld, wordt het budget van Defensie met 100 miljoen euro per jaar vergroot. Het is nog niet duidelijk of er ook geld bij de kazernes in Amersfoort, Utrecht en Doorn terechtkomt.

AMBITIELOOS

De oppositiepartijen vinden de plannen van het kabinet getuigen van weinig ambitie. Ze missen daadkracht en vinden dat het kabinet de problemen voor zich uitschuift. D66-leider Pechtold heeft "niets nieuws gehoord" en PVV-leider Geert Wilders spreekt van een 'flutverhaal': "Geen begin van een oplossing voor welk probleem dan ook."
Abvakabo FNV waarschuwt voor een zwaar jaar voor ouderen, kwetsbare kinderen, gehandicapten en mensen met een arbeidsbeperking. Ouderenorganisatie ANBO deelt die angst. "De bezuinigingsmaatregelen voor senioren pakken onevenredig hard uit voor de portemonnee van 65+." Ook de zorgverzekeraars vrezen voor de toekomst. Er is te weinig tijd om alle plannen door te voeren, zegt Zorgverzekeraars Nederland.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) is blij dat van de nullijn is afgestapt, maar zegt dat dit een begin is van de enorme inhaalslag die nodig is. Groene organisaties als Milieudefensie zeggen dat er niets van groene belastingplannen is overgebleven.
De Woonbond waarschuwt voor een forse koopkrachtvermindering van veel huurders. Vereniging Eigen Huis is wel erg blij met de maatregelen om huizenbezitters tegemoet te komen.
OVERZICHT BELANGRIJKSTE PLANNEN:
Binnenlandse Zaken:
Ambtenaren krijgen er geld bij. De nullijn wordt losgelaten. Het Rijk wil meer taken overdragen naar gemeenten. Er komen meer overheidsdiensten digitaal beschikbaar.
Buitenlandse Zaken:
Nog meer handelsreizen om de import en export te bevorderen.
Defensie:
Volgend jaar 50 miljoen euro en de jaren erna loopt dat bedrag op tot 100 miljoen. Nog onduidelijk wat dat betekent voor de kazernes in Amersfoort en Utrecht of voor oefenterreinen in onder meer Leusden.
Economische Zaken
Aanpak van constructies waardoor buitenlandse werknemers minder betaald hoeven worden. Regels voor bijvoorbeeld bouwen worden eenvoudiger. Het lage btw-tarief voor de bouw blijft tot zeker 1 juli. De Universiteit Utrecht krijgt geld voor onderzoek en behandeling naar dierziekten.
Financiën:
Begrotingstekort blijft tot 2,2 procent beperkt en dus geen nieuwe bezuinigingen. Voorgenomen lastenverzwaringen worden niet doorgevoerd. Bezitters van leaseauto's krijgen wel te maken met meer belastingen.
Infrastructuur en Milieu:
De plannen voor de Ring Utrecht gaan door. Er wordt nog dit jaar gekeken of de verbouwing van de Noordelijke Randweg eerder plaats kan vinden. In heel Nederland komt er in 2015 zo'n 275 kilometer aan asfalt bij.
Er komt een groots plan ter waarde van 20 miljard euro voor versterking van de dijken, onder meer langs de Nederrijn en de Lek. Het gaat om de periode tot 2050. Ook wordt er geïnvesteerd in meer zoetwater, onder meer voor de landbouw.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Geld dat vrijkomt doordat studenten voortaan moeten lenen, gaat naar het hbo. Jonge werklozen kunnen met behoud van hun uitkering een technische studie volgen en er komt een meester-gezelsysteem in het mbo. Docenten krijgen een scholingsbudget. Bibliotheken mogen vanaf 2015 niet zomaar worden gesloten.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zo'n 40 miljoen euro extra voor de overheveling van de thuiszorg naar de gemeenten. Plan is meer zorg aan huis te verstrekken. Ouders die werkloos raken, krijgen langer kinderopvangtoeslag. Zo'n 75 miljoen extra voor thuishulp. Alleenstaande moeders krijgen er zo'n 10 procent bij. Het afbouwen van de arbeidskorting komt later. Voor de bestirjding van armoede komt zo'n 100 miljoen euro beschikbaar.
Veiligheid en Justitie:
Er zijn steeds meer asielzoekers en de regering trekt daar 375 miljoen euro extra voor uit.. Het Openbaar Ministerie krijgt er 20 miljoen euro bij. Het AIVD kan rekenen op 25 miljoen euro extra. De wijkagenten krijgen een belangrijker rol bij de Nationale Politie. De opsporing van kinderporno en digitale criminaliteit krijgt meer aandacht. De verkoop van Holland Casino is in volle gang.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Door beter op de kosten te letten, en fraude en verspilling tegen te gaan, wordt er minder geld aan de zorg uitgegeven dat eerder was gedacht. Er was gedacht aan 16 miljard euro, maar dat blijkt rond de 6 miljard euro uit te komen. Het eigen risico gaat omhoog naar 375 euro.
Wonen en Rijksdienst
Er komen strengere eisen voor hypotheken en huurders die teveel verdienen krijgen een huurverhoging. In Utrecht bouwt het Rijk een nieuw onderkomen voor het RIVM en wordt de Knoopkazerne aangepakt. Corporaties komen direct onder Rijkstoezicht te staan.

Verslaggever Floris Prenger in UVandaag over de Miljoenennota
Wethouders Utrecht en Oudewater in UVandaag over de Miljoennota

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.