G4 bang voor 'grote groepen asielzoekers'

UTRECHT - De vier grote steden zijn bang dat ze in het najaar grote groepen asielzoekers onderdak moeten gaan verlenen. Dat kan het gevolg zijn van een uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten. Daar heeft een samenwerkingsverband van Europese kerken geklaagd over het asielbeleid.
De kerken vinden dat asielzoekers, ook als zij geen papieren hebben, niet dakloos over straat mogen zwerven. Als de kerken gelijk krijgen, zullen er veel rechtszaken tegen gemeenten volgen. Utrecht denkt net als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat de kerken een grote kans hebben hun zaak te winnen.
Het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat is gevestigd in Straatsburg, ziet toe op de naleving van het Europees Sociaal
Handvest. In dit verdrag, waarbij 47 Europese landen partij zijn, zijn sociale en economische mensenrechten vastgelegd.