RTV Utrecht-panel: Vrees voor slechtere zorg door veranderingen

PROVINCIE UTRECHT - Veel inwoners van de provincie Utrecht zijn doodsbang dat de zorg verslechtert. Dat blijkt uit een peiling van het RTV Utrecht Panel. "Hoe kom ik straks aan hulp en wat kost dat? Niemand heeft het antwoord."
Met de ingang van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten vanaf 1 januari grotendeels verantwoordelijkheid voor thuiszorg, jeugdzorg en begeleide zorg. Hoewel de verwachting is dat hierdoor op lokaal niveau beter maatwerk mogelijk is, leidt de verandering tot grote zorgen.
Uit een peiling onder 1007 respondenten uit het RTV Utrecht Panel blijkt dat mensen die door de veranderingen denken te worden getroffen, vooral bang zijn dat de zorg verslechtert. Zo vraagt een panellid (80+) uit Doorn zich af wat er gebeurt als zijn vrouw straks niet meer in staat is om dagelijks zijn steunkousen te verschonen. "Waar kan ik terecht? En hoe financiert de gemeente dat met de bezuinigingen?"
Bijna alle respondenten (96 procent) zijn op de hoogte van de nieuwe wet. Van de mensen die gevolgen voor hun persoonlijke situatie verwachten maakt 90 procent zich zorgen en is 79 procent bang dat zijn of haar situatie erop achteruit gaat.
DESKUNDIGHEID
De Utrechtse bevraagden zijn bang dat de gemeente niet over de deskundigheid beschikt om de nieuwe zorgwet op te pakken. De zorg zal duur en onpersoonlijk worden en er zullen mensen buiten de boot vallen, denken ze.
Ze vrezen dat er meer werk op de schouders van de mantelzorger terecht komt. Ook het schrappen van de thuiszorg in veel gemeenten vinden mensen zorgwekkend. "Hoe kunnen mensen zo lang mogelijk thuis wonen als er minder thuishulp is?", schrijft iemand.
NIET INGELICHT
Bijna twee derde van de panelleden weet maar weinig (56 procent) of zelfs helemaal niets (8 procent) van de nieuwe zorgwet. 80 procent van de ondervraagden weet niet (28 procent) of nauwelijks (52 procent) wat de Wmo inhoudt in zijn of haar eigen gemeente. De helft geeft aan niet voldoende te zijn ingelicht over de veranderingen.
"Waar kan ik straks terecht?", "Kan ik nog wel rekenen op de zorg die ik nodig heb?", "Waarom wordt dit zo overhaast ingevoerd en niet stapsgewijs?" en "Wat als het toch niet blijkt te werken?", zijn vragen die worden genoemd.
Een enkeling geeft aan de nieuwe zorgwet oneerlijk te vinden: "Het zou niet mogen dat je in de ene gemeente andere voorzieningen krijgt dan in een andere. Dit zie ik als rechtsongelijkheid", reageert iemand.
55 procent van de bevraagden verwacht dat de ingang van de Wmo geen invloed zal hebben op zijn of haar persoonlijke situatie, 27 procent denkt van wel. "Ik heb een gehandicapt zusje en een moeder die zorg nodig hebben. Zij moeten het straks met minder doen, waardoor mijn familieleden en ik meer als mantelzorger moeten optreden", schrijft een bezorgde respondent.
ONDUIDELIJK
Van de panelleden die verwachten dat de Wmo zijn of haar situatie beïnvloedt, vreest 79 procent straks in een verslechterde positie te komen. 12 procent heeft nog geen idee, doordat er nog zoveel onduidelijk is. Ouderen worstelen met veel vragen, zoals een 85-jarige inwoner uit Soest: "Hoe kom ik straks aan hulp en wat kost dat? Niemand heeft het antwoord. Bij verzorgingsinstanties is er geen plaats of vinden ze je nog gezond genoeg."
Van de Utrechtse panelleden die verwachten dat de Wmo invloed heeft op zijn of haar eigen situatie, denkt slechts 1 procent dat voor hem of haar het zorgniveau zal verbeteren. De overige respondenten weten het niet (12 procent) of denken dat er persoonlijk niks verandert (8 procent). Eén ondervraagde bekijkt het positief: "Mensen worden op elkaar teruggeworpen. In deze ikke-maatschappij is dat in mijn beleving geen slecht plan."
De wijzigingen per 1 januari in de zorg roepen bij veel mensen vragen op.
Gert Lagemaat wordt door zijn vrouw geholpen met zijn steunkousen. Maar wie doet dat straks?

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.