Inspectie stelt Hermes Huis onder verscherpt toezicht

BOSCH EN DUIN - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Hermes Huis in Bosch en Duin voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld. Er is sprake van structurele tekortkomingen in de zorg en de maatregelen die tot verbeteringen moeten leiden gaan te langzaam, stelt de IGZ na meerdere bezoeken aan de instelling.
De kennis en vaardigheden van de meeste medewerkers sluiten niet aan bij de zorgbehoefte van de cliënten. Verder zijn er problemen rond de medicatieveiligheid, zijn dossiers incompleet en schiet het nachtelijk toezicht tekort.
Stichting Hermes Huis is een antroposofische zorgaanbieder, die de zorg voor twaalf bewoners met een verstandelijke beperking en een intensieve begeleidingsbehoefte organiseert in een prikkelarme omgeving. De stichting exploiteert een woonhuis en een atelier waarin de dagbesteding wordt georganiseerd.

REACTIE

Het bestuur van het Hermes Huis stelt in een reactie: "Op basis van de constateringen van de inspectie op 27 mei dit jaar is een gericht verbeterplan in gang gezet. Dit verbeterplan heeft mede door de vakantieperiode en een wisseling binnen het bestuur enige achterstand opgelopen."
Hermes Huis laat weten dat het verscherpt toezicht en de constateringen van de inspecteur zeer serieus worden genomen. Het al lopende verbeterplan is verder aangescherpt met als doel om de kwaliteit van zorg het komende half jaar weer op het juiste niveau te krijgen.
Het bestuur van het Hermes Huis is van mening dat het verscherpt toezicht een 'extra stimulans geeft om samen met medewerkers, ouders en management een veilige en mooie leefomgeving voor onze bewoners te realiseren'.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.