Grootste partij Vianen even buitenspel

VIANEN - De fractievoorzitter van Lokaal Alert, de grootste partij van Vianen, zit de komende tijd niet bij de collegevergaderingen. Burgemeester Wim Groenweg heeft Harry van Tilburg dit gevraagd.
Deze week ontstond commotie over het feit dat de fractievoorzitter wekelijks aanschuift bij de besprekingen van het stadsbestuur. D66 stelde zelfs Kamervragen over de werkwijze omdat het in strijd is met het dualisme als raadsleden bij collegevergaderingen zitten.
Door het tijdelijk terugtrekken van Van Tilburg moet ruimte ontstaan voor overleg met de gemeenteraad. Groeneweg snapt dat er vragen zijn over de werkwijze in Vianen. "De coalitiepartijen hebben voor een pragmatische oplossing gekozen", zegt hij.
"Na de verkiezingen was er voorkeur voor een brede coalitie van vijf partijen met Lokaal Alert als grootste partij. Lokaal Alert leverde geen wethouder omdat een gemeente met de omvang van Vianen ook niet meer dan vier wethouders mag hebben. Om Lokaal Alert toch te laten participeren is voor deze constructie gekozen."

VERKEERD BEELD

De burgemeester vindt wel dat de afgelopen week een verkeerd beeld is gecreëerd. "Ik heb me gestoord aan het beeld dat in het artikel in Binnenlands Bestuur werd geschetst dat er in Vianen een verziekte sfeer zou zijn ontstaan. Daar is geen sprake van. Er is een sterk en stabiel bestuurlijk klimaat in Vianen."
Groeneweg is vandaag met alle partijen om de tafel gegaan over de ontstane situatie. "Het gaat om een serieus bestuurlijk vraagstuk. Het is belangrijk dat wij reflecteren op de keuzes die gemaakt zijn. Het dualisme is geen doel op zich, het is een instrument om te komen tot een goed bestuurlijk klimaat."
"Ik wil de ruimte die nu ontstaat gebruiken om samen met de raad de voorwaarden te scheppen voor een juist politiek forum en heldere lijnen tussen gemeenteraad, college en samenleving. En die recht doet aan de versnipperde politieke werkelijkheid zoals we die hier in Vianen hebben", aldus Groeneweg.
Na de gemeenteraad van 16 december neemt Groeneweg contact op met de provincie en het ministerie om de resultaten van de avond te bespreken.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.