Minder zwakke scholen in provincie Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Het aantal zwakke middelbare scholen in de provincie Utrecht is vorig schooljaar gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie, die elk jaar de kwaliteit van alle basis- en middelbare scholen in Nederland meet.
Bijna 92 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs voldoet in onze regio aan de minimumeisen die de inspectie stelt. Een jaar eerder was dat nog 88,5 procent. De stad Utrecht kent nog altijd acht zwakke middelbare scholen. Ook Houten, Utrechtse Heuvelrug, Amersfoort en Veenendaal hebben scholen in het voortgezet onderwijs die worden gekwalificeerd als zwak.
Opvallend is de toename van het aantal zeer zwakke middelbare scholen in de provincie. Vorig jaar waren dat er nul, dit jaar zijn dat er twee: in Utrecht en Houten.

BASISONDERWIJS

Van alle basisscholen in de provincie Utrecht zijn 99 van de 100 scholen dit jaar van voldoende kwaliteit. Utrecht hoort daarmee bij de top van alle provincies. Toch kent de provincie nog zwakke basisscholen in Amersfoort, Baarn, Eemnes, Soest en Utrechtse Heuvelrug.

LANDELIJK

Op landelijk niveau is het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in het voortgezet en speciaal onderwijs afgelopen schooljaar opnieuw gedaald. Het aantal basisscholen dat niet aan de minimumeisen voldoet, is gelijk gebleven. Het overgrote deel van de scholen krijgt wel een voldoende.
Een school is volgens de Onderwijsinspectie zwak of zeer zwak als er onvoldoende onderwijsresultaten gerealiseerd worden, bijvoorbeeld als er te veel kinderen of jongeren blijven zitten of zakken.
Ook speelt mee of er op belangrijke onderdelen van het onderwijsleerproces voldoende kwaliteit is, de leerstof goed doorlopen wordt en de docenten voldoende bekwaam zijn.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.