Nahuys: Tv-programma Kassa sensatiebelust en niet correct

UTRECHT - Verhuurbedrijf Nahuys in Nieuwegein zegt dat tv-programma Kassa een verkeerde indruk wekt van het bedrijf dat in Utrecht kamers verhuurt. Kassa meldde dit weekend dat bijna honderd studenten door Nahuys worden gedupeerd.
Met de voorzieningen in de studentenkamers boven winkelcentrum Overvecht zou veel mis zijn en volgens berekeningen van de VARA betalen de huurders een veel te hoge huur. Het verhuurbedrijf zou daardoor ten onrechte jaarlijks 130.000 euro opstrijken.

SENSATIEBELUST

In een e-mail aan RTV Utrecht noemt Nahuys Kassa sensatiebelust en zegt dat de feiten niet correct worden weergegeven. De redactie van het programma zou de huurcontracten niet goed bestudeerd hebben. Ook zou de puntentelling van de huurcommissie niet kloppen. Bovendien zou wethouder Paulus Jansen van het geschil een publiciteitsstunt maken door in het tv-programma te verschijnen terwijl het volgens Nahuys private geschil nog onder de rechter is.
De PvdA in Utrecht gaat naar aanleiding van de uitzending vragen stellen aan het college en vindt dat studenten beter moeten worden beschermd tegen malafide huisbazen.

REACTIE NAHUYS

Hieronder staat de integrale reactie van Nahuys op de uitzending van Kassa.
Internet en TV
Nahuys is niet verantwoordelijk voor internet en TV. Dit is contractueel afgesproken, het staat niet bij de servicekosten en er wordt niet voor betaald. Er staat nota bene expliciet in de huurovereenkomst vermeld dat huurder er van op de hoogte is dat er geen antennekabel in het pand aanwezig is.
Verwarming
De verwarming geschiedt middels een CO2 neutrale biomassaketel. Deze technologie is voor Nederland relatief nieuw. Er zijn aanloopproblemen geweest en dat betreuren we. De huurders hebben hierin een punt en we zijn met man en macht bezig dit probleem het hoofd te bieden.
Student zonder contract
Deze jongen is zonder duidelijk overleg in een leeggekomen unit van een appartement gaan wonen. Hij woonde er inmiddels drie weken en had nog geen cent huur betaald. Wij hebben hem daarom herhaaldelijk en vooral vriendelijk verzocht de kamer te verlaten. Inmiddels is de zaak opgelost en heeft hij een contract opgestuurd gekregen. Zijn eigen kopie heeft door de feestdagen enige vertraging opgelopen, maar dat heeft hij deze week in huis.
Te hoge huur
Het pand is opgedeeld in appartementen. Wij verhuren per appartement als zelfstandige woonruimte. Dit is zo met de huurders afgesproken, contractueel vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Het huurteam heeft echter de puntentelling per kamer vastgesteld. Dat is appels met peren vergelijken. Daarom zijn wij niet akkoord gegaan met het voorstel van het huurteam en beroepen ons op de gemaakte afspraken. Wij zien de procedure met vertrouwen tegemoet. Dit is overigens een private aangelegenheid die onder de rechter is en Nahuys BV vindt het onbehoorlijk dat wethouder Jansen als bestuursrechtelijk persoon zich daarin mengt.
Brandveiligheid
Enige tijd geleden bleek op een woensdag een aantal rookmelders door derden verwijderd te zijn. Nahuys heeft op zaterdagochtend in de krant moeten lezen dat deze voor dinsdag teruggeplaatst moesten worden omdat het pand anders ontruimd zou worden. Pas daarna een brief ontvangen van de gemeente. Wanneer de gemeente ons diezelfde woensdag geïnformeerd zou hebben, dan hadden we het probleem al voor het weekend opgelost. Door dit informeren 'op het laatste moment' hebben de huurders het weekend in een onveilige situatie moeten verblijven en konden wij het ternauwernood oplossen. Wethouder Jansen maakt er op deze manier een publiciteitsstunt van ten koste van de veiligheid van de bewoners.
Intimidatie
Er is geen enkele sprake van intimidatie richting huurders. Op zich is daar in het programma ook niet van gebleken maar er wordt wel de suggestie gewekt. Onderverhuur van een deel van de zelfstandige woning is toegestaan. Wanneer de huurders menen dat zij een losse kamer huren is er sprake van onzelfstandige woonruimte, onderverhuur is in dat geval niet toegestaan zodat Nahuys het recht heeft kamers weder te verhuren. Er is echter wel sprake geweest van enige leegstand waarvoor wij zelf actief op zoek zijn gegaan naar huurders.
Pamflet
Wethouder Jansen heeft een pamflet op laten hangen in het pand met opruiende taal richting Nahuys BV en probeert een conflict te creëren tussen huurder en verhuurder.
? Wij zouden niet reageren richting de gemeente
? De biomassaketel zou niet gekeurd zijn
? Van de rookgasafvoer zou niet aangetoond zijn dat die voldoet
Nahuys BV kan middels emailwisselingen aantonen dat al deze punten door wethouder Jansen zijn gelogen. Nahuys heeft Jansen hier op aangesproken maar een reactie hierop is door hem nog altijd niet gegeven.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.